XII Międzyszkolny Dzień Języków Obcych w szkole w Pniówku

780

Dnia 16-go maja bieżącego roku odbył się w naszej szkole XII Międzyszkolny Dzień Języków Obcych. Imprezę w formie konkursu przygotowały panie: Dorota Wybranowska oraz Maria Blenker, nauczycielki uczące języków obcych. W wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele ze szkół należących do Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”. W konkursie wzięło udział sześć 3-osobowych drużyn uczniowskich, po 2 z każdej szkoły (SP z Białowoli, Lipska i Pniówka), reprezentując język angielski oraz niemiecki. Wraz z uczniami przybyli ich opiekunowie – nauczyciele językowcy.
Tegoroczna tematyka konkursu dotyczyła obcojęzycznych przysłów i powiedzonek. Rywalizacja przebiegała w 3 etapach. W I etapie wszyscy uczniowie indywidualnie rozwiązywali test leksykalny sprawdzający znajomość angielskich bądź niemieckich przysłów. W II etapie konkursowicze prezentowali w formie pantomimy wylosowane przysłowie. Zadaniem reszty drużyny było odgadnięcie jego treści i wypowiedzenie w języku obcym. Ostatni III etap polegał na przedstawieniu samodzielnie wykonanego plakatu obrazującego wybrane przez drużynę przysłowie. Uczniowie opowiadali o technice wykonania pracy, o ilości czasu poświęconego na jej wykonanie oraz objaśniali znaczenie danego przysłowia.
Trzeba przyznać, że poziom przygotowania uczniów do tegorocznej edycji konkursu był bardzo wysoki, zwłaszcza w kategorii języka angielskiego. Dowodem na to jest fakt, iż jury konkursowe musiało przeprowadzić 4 dogrywki w celu wyłonienia najlepszych uczniów na etapie testu językowego.
Oceniając uczniowskie wystąpienia członkowie komisji brali pod uwagę przede wszystkim wkład pracy, pomysłowość uczniów, ale także ich wiedzę na temat znaczenia danego przysłowia.
W jednej z przerw pomiędzy kolejnymi etapami konkursu uczniowie uczestniczyli w warsztatach wokalno-muzycznych poświęconych utworom patriotycznym. Zajęcia przeprowadziła pani Katarzyna Wasilewska – nauczycielka muzyki.
Ostatecznie po zsumowaniu wszystkich punktów z trzech etapów zwycięzcą tegorocznego XII Międzyszkolnego Dnia Języków Obcych został zespół ze szkoły w Białowoli – reprezentujący język angielski. Uczniów przygotowywała pani Barbara Bednarczuk. II miejsce zdobyli uczniowie ze szkoły w Lipsku – przygotowani przez panią Joannę Konopkę – nauczycielkę języka angielskiego. Na III miejscu uplasowała się anglojęzyczna drużyna gospodarzy z Pniówka – przygotowana przez panią Dorotę Wybranowską. Przyznano również 3 nagrody indywidualne dla uczniów, którzy wypadli najlepiej na teście językowym. W kategorii języka angielskiego najlepsze okazały się: Julia Ożga ze Szkoły Podstawowej w Białowoli oraz Magdalena Pyś – uczennica klasy V z naszej szkoły. W kategorii języka niemieckiego najwyższy wynik osiągnęła Kamila Jakimiak ze szkoły w Białowoli. Z kolei drużyny reprezentujące język niemiecki przygotowywane przez panią Marię Blenker otrzymały wyróżnienia.
Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody, a nauczyciele podziękowania. Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „ Dobra Szkoła”. Tradycyjnie na zakończenie konkursu uwieczniono całe wydarzenie wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Dorota Wybranowska