Uwaga! Groźny kornik atakuje lasy

846

Dyrekcja Lasów Państwowych informuje, że nasze lasy atakuje groźny szkodnik – kornik ostrozębny.
Jedynym sposobem walki z kornikiem jest usunięcie (wycinka) drzew przez niego zasiedlonych, tj. z rudziejącym igliwiem w koronach, oraz jak najszybsze całkowite usunięcie drewna i gałęzi z terenu leśnego. Działanie to wykonane w określonym czasie może doprowadzić do przerwania cyklu rozwojowego tego owada, przez co nie będzie on zdolny do dalszego namnażania i rozprzestrzeniania. W walce z kornikiem podstawowym zadaniem właścicieli lub zarządców lasów (w tym nadleśnictw) jest dokonywanie ich okresowego przeglądu. W razie stwierdzenia podczas lustracji oznak zamierania drzew (zmiana koloru igliwia) należy jak najszybciej podjąć działania gospodarczo-ochronne. Po wycince drzew koniecznym jest zniszczenie również gałęzi koron zasiedlonych przez owady. Może odbyć się to różnymi sposobami, w tym poprzez wypalenie. Jest to sposób dopuszczony pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych (zabezpieczenie, dozorowanie, wygaszenie).
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach z dnia 29 września 1991 r. (Dz. U. Nr 101, poz. 444, ze zm.) właściciele lasów są zobowiązani do zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych. Szczegółowe informacje dotyczące zwalczania kornika ostrozębnego uzyskać można w Wydziale Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie: ul. Czechowska 4, tel. (81)532 70 31 i nadleśnictwach podległych.
Należy pamiętać, że wycinka drzew związana jest z koniecznością jej legalizacji. Legalizacją wycinki na terenie Gminy Zamość zajmuje się pracownik Starostwa Powiatowego – Inspektor Hubert Kopytko, który dyżuruje w Urzędzie Gminy Zamość (pok. nr 30, II piętro) w każdy wtorek w godzinach 800-1100, tel. 791 925 940.

UGZ