Szacowanie usługi audytu w ramach projektu RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

1013

W związku z realizacją projektu pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020, Gmina Zamość zaprasza do złożenia informacji o szacunkowej wartości usługi polegającej na przeprowadzeniu dwóch audytów i pomoc w sporządzeniu dwóch raportów z weryfikacji wydatków poniesionych w ramach realizacji ww. projektu.

Więcej informacji