Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Żdanowie dla Niepodległej

228

Przedszkolaki ze Szkoły Podsatwowej w Żdanowie włączają się w różne działania dotyczące stulecia Odzyskania Niepodległości. Jednym z takich przedsięwzięć były warsztaty plastyczno-techniczne, do udziału w których zostali zaproszeni rodzice dzieci. Dnia 7 i 8 listopada 2018 r. w salach przedszkolnych zrobiło się biało-czerwono, ponieważ dzieci z oddziału 4-latków i oddziału 5-latków w asyście swoich rodzin wykonywały patriotyczne kotyliony na Święto Niepodległości oraz wyklejały kolorowym papierem kontury flagi Polski. Wykonane prace zostały wyeksponowane na szkolnych gazetkach ściennych. Dzięki zajęciom dzieci utrwaliły polskie symbole narodowe i miały okazję wspólnie pracować ze swymi najbliższymi, którzy włączyli się we wspólne świętowanie rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Kolejną formą uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości był udział przedszkolaków w biciu „Rekordu dla Niepodległej”. O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna – czyli przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi – odśpiewała cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Było wzniośle i wzruszająco, ponieważ dzieci wyśpiewały słowa naszego hymnu z wielkim uczuciem, z głębi swych małych serduszek. Przedszkolaki ze Żdanowa bez wątpienia mogą o sobie powiedzieć, że są prawdziwymi patriotami.

Zespół Wychowania Przedszkolnego