Obrady Gminnego Zarządu Oddziału ZOSP RP w Zamościu

804

W dniu 27 sierpnia 2018 r. w świetlicy Urzędu Gminy Zamość odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP z udziałem Prezesa Honorowego Druha Ryszarda Gliwińskiego oraz Prezesów i Naczelników OSP.

Główne tematy jakie zostały omawiane przez uczestników to:
1. Podsumowanie międzygminnych zawodów sportowo- pożarniczych dla członków MDP i OSP,
2. Podsumowanie obozu rekreacyjno- wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży, który odbył się w lipcu br. Z udziałem dzieci i młodzieży w wieku 10- 16 lat.
3.Organizacja zgrupowania dla członków MDP w wieku 15-17 lat, w miesiącu wrześniu br.
4. Przyjęcie wniosków złożonych przez jednostki OSP do ujęcia w palnie budżetu w Dziale 754 „Ochrona Przeciwpożarowa i Bezpieczeństwo Publiczne” na 2019r.
Wstępnie zaplanowano organizację Jubileuszu 90- lecia OSP Białowola i 95-lecia OSP Lipsko.
5. Omówienie czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego zw. RODO.
6 Omówienie spraw organizacyjnych w związku z planowaną kolejną Pielgrzymką dziękczynną do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie.
7.Udział MDP w I Zawodach Sportowo-Pożarniczych organizowanych przez Gminę Goraj, w dniu 8.09.2018r.
Zebrani przedstawiciele Jednostek OSP omawiali także przedsięwzięcia w których współorganizację chętnie się włączą, to min. międzygminne zawody sportowo- pożarnicze oraz otwarte akcje poboru krwi.

Bożena Kozioł