Informacja dla rolników o wystąpieniu suszy

887

W związku z potwierdzonym przez IUNG Puławy wystąpieniem suszy na terenie całej Polski, w tym również w województwie lubelskim, Wójt Gminy Zamość informuje, że rolnicy w których gospodarstwach powstały szkody w uprawach spowodowane suszą mogą je zgłaszać .
Straty w uprawach należy zgłaszać do Urzędu Gminy Zamość pok. nr 1 na załączonym do niniejszej informacji druku oświadczenia. Do złożonego oświadczenia o stratach w uprawach należy koniecznie dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód. Druki oświadczeń dostępne są też w siedzibie Urzędu (pok nr 1).

Oświadczenie straty w sadach    Oświadczenie (uprawy)    Oświadczenie (zwierzęta)    RODO