Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zamość

1356

18 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem, pod patronatem Wójta Gminy Zamość – Ryszarda Gliwińskiego, miała miejsce uroczystość, która była okazją do podziękowań i życzeń nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, zatrudnionym we wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. W spotkaniu, w którym uczestniczyły władze Gminy Zamość, wzięli udział zaproszeni goście oraz grona pedagogiczne szkół i przedszkoli. Po przywitaniu gości, wśród których był członek Zarządu Powiatu Zamojskiego – Konrad Dziuba, radni Gminy Zamość z przewodniczącymi stałych komisji Rady Gminy Zamość, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zamość, media, przedstawiciele związków nauczycielskich, stowarzyszeń i instytucji, realizujących zadania oświatowe, oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół działających na terenie Gminy Zamość – uroczystość rozpoczął występ artystyczny koleżeńskiego duetu instrumentalnego w składzie Józef Tokarz – klarnet i Wojciech Tybulczuk – akordeon guzikowy.
Po części artystycznej Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia oraz podziękował za dotychczasową współpracę. Dodatkowe podziękowania za długoletnią pracę w zawodzie nauczyciela oraz zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży otrzymała nauczycielka Szkoły Podstawowej w Wysokiem, która w br. odeszła na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Podczas uroczystości wręczono Nagrody Wójta za osiągnięcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze oraz ponadprzeciętne angażowanie się w życie szkoły. Otrzymali je:
– Pani Jolanta Adamczuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Płoskiem,
– Pani Elżbieta Swatowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej,
– Pani Grażyna Kozak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokrem,
– Pan Cezary Gomułka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie,
– Pani Jolanta Szewczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiem,
– Pani Dorota Marczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żdanowie,
– Pani Beata Pintal – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.

Wręczono również dyplomy uznania za wkład włożony w rozwój edukacji, które otrzymały:
– Pani Dorota Czarny – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej,
– Pani Małgorzata Podoba– nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej,
– Pani Agnieszka Bartnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiem,
– Pani Bożena Monachowska – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach,
– Pani Beata Karwowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sitańcu,
– Pani Joanna Wałczuk-Piech – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Płoskiem.

Pani Alina Korneluk – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze wyróżniła Nagrodą Prezesa Stowarzyszenia Panią Monikę Ścibak – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Lipsku.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie awansów zawodowych nauczycielom. Tytuły nauczycieli dyplomowanych otrzymali:
– Pani Monika Czerniak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żdanowie,
– Pani Maria Kukułowicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie,
– Pani Małgorzata Wandzak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie,
– Pani Arleta Psiuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie,
– Pani Małgorzata Tokarz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sitańcu,
– Pani Agnieszka Ostasz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Płoskiem.

Natomiast tytuły nauczycieli kontraktowych odebrały następujące osoby:
– Pani Magdalena Kowalik – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Płoskiem,
– Pani Olga Kania – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiem,
– Pani Sabina Proć – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Białowoli.

W 2018 r. egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdali:
– Pani Ewa Wróbel – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Białowoli,
– Pani Barbara Pyś – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pniówku,
– Pan Piotr Kowalczyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żdanowie.

CUW