Zmiana dnia dyżuru Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego

969

Dyżur w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Zamość od m-ca czerwca 2017 będzie prowadzony we czwartki w godz 15.30-17.30, siedziba Punktu nie ulega zmianie (Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, pok. Nr 2 tel. 84 639 29 59 wew. 57

Małgorzata Paszko