Uroczyste przekazanie samochodów dla OSP woj. lubelskiego

1580

W dniu 15 grudnia 2017 roku na terenie Parku Naukowo – Technologicznego w Lublinie odbyła się uroczystość przekazania jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z woj lubelskiego samochodów ratowniczo – gaśniczych, zakupionych w ramach projektu partnerskiego pn.” zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla OSP”, realizowanego z zadania Bezpieczeństwo Ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.
W ramach projektu zakupiono łącznie 43 samochody ratowniczo – gaśnicze w tym 4 ciężkie.
Do dnia 15 grudnia br. fizycznie odebranych zostało 38 samochodów, ostatnie 5 trafi do użytkowników pod koniec bieżącego tygodnia.
Koszt jednego pojazdu średniego waha się w kwocie ponad 600 do 800 tys. złotych. Z kolei zakup samochodu typu ciężkiego to wydatek blisko 1 mln zł. Wartość całego projektu to niemal 32 mln zł, przy czym 19 mln to dofinansowanie z RPO Województwa Lubelskiego, pozostała część to wkład własny Gmin.
Wśród 43 samochodów, jeden typu ciężkiego SCANIA trafił do OSP Białowola.
W spotkaniu udział wzięli min. Krzysztof Hetman- europoseł, Waldemar Pawlak- Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Sławomir Sosnowski- Marszałek Województwa Lubelskiego, Grzegorz Kapusta- Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Marian Starownik- Prezes Zarządu Woj. ZOSP RP w Lublinie, st. bryg. Szczepan Goławski- Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, nadbryg. W st. Spoczynku Tadeusz Milewski, Wójtowie, Burmistrzowie Przedstawiciele Zarządów Oddziałów Powiatowych i Gminnych ZOSP RP, Prezesi, Naczelnicy i Kierowcy jednostek OSP, które otrzymały samochody oraz wielu innych gości zaproszonych na uroczystość.
Z Gminy Zamość w uroczystości udział wzięli Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński oraz członkowie Zarządu OSP Białowola.
Uroczystość zakończyło spotkanie opłatkowe Strażaków i Samorządowców.

Tekst: Bożena Kozioł
Zdjęcia: Tomasz Bosiak

Akt przekazania