Sukces matematyczny uczniów

746

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych. Dzień konkursu – „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki. Główną ideą konkursu jest popularyzacja matematyki, a więc sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy. Uczniowie naszej szkoły brali udział w tym konkursie w trzech kategoriach tego konkursu: Żaczek (klasa II), Maluch (klasa III i IV) oraz Beniamin (klasa V i VI). W kategorii Żaczek wyróżnienie otrzymał Piotr Szpindor z klasy II – nauczyciel Barbara Pyś, natomiast w kategorii Maluch wyróżniono Weronikę Kudyk z klasy III – nauczyciel Wiesława Gawlik. Serdecznie gratulujemy sukcesów na szczeblu międzynarodowym!

SP Pniówek: Wiesława Gwalik