Ślubowali

690

Bardzo ważnym momentem w życiu każdego małego człowieka jest ślubowanie i pasowanie na ucznia. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie dnia 17 października 2017 r. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności w obecności pani dyrektor Ewy Szykuły, rodziców oraz zgromadzonych licznie uczniów i nauczycieli naszej szkoły.  Kolejne zadania wykonywali na prośbę Króla, Królowej i Rycerza, których odegrali uczniowie klasy III. Podczas „turnieju” uczniowie klasy I wykazali się wiedzą na temat swojej szkoły, Ojczyzny, zasad bezpieczeństwa na drodze i w szkole. Udowodnili, że wiedzą jak przygotować się do zajęć w szkole i w jaki sposób mogą sprawić radość nauczycielom i rodzicom. Uczniowie potrafią zatańczyć, zaśpiewać, recytować, są chętni do podejmowania kolejnych zadań, więc pani dyrektor i zgromadzeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie na sztandar szkoły i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, książki do samodzielnego czytania z dedykacją od rodziców i zakładki do książek własnoręcznie wykonane przez trzecioklasistów. Uroczystość dostarczyła dzieciom, ich rodzicom i zaproszonym gościom wielu miłych przeżyć i wzruszeń. Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.