Informacje dotyczące kolektorów słonecznych

1845

Mieszkańcy chcący uzyskać informacje dotyczące prowadzonych przez Gminę Zamość projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii prosimy o kontakt:

– w sprawie podpisywania umów – pokój nr 27, tel. 84 639 29 59 wew. 41
– w sprawach technicznych – pokój nr 27, tel. 84 639 29 59 wew. 41 lub tel. 500 865 719
– w sprawach realizacji projektów – pokój 18, tel. 84 639 29 59 wew. 62