Dzień Nauczyciela 2017

2488

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 20 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem, gdzie gości podjął prowadzący uroczystość, Jarosław Kalbarczyk – dyrektor ośrodka.

O 13:00 w GOK-u spotkali się nauczyciele, pracownicy samorządowi i osoby związane z edukacją w Gminie Zamość. Życzenia nauczycielom składali m.in. przedstawiciele gminnych władz samorządowych i Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu. Pod nieobecność Wójta Gminy Zamość rolę gospodarza pełnił Konrad Dziuba, który złożył życzenia i podziękowania nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty, zatrudnionym w placówkach publicznych, jak i niepublicznych, znajdujących się na terenie Gminy Zamość. Ciepłe słowa uznania powędrowały również z ust Pana Józefa Siemczyka – Przewodniczącego Rady Gminy Zamość oraz Pani Anny Skorupki – Przewodniczącej Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Zamość. Do życzeń przyłączył się Pan Andrzej Pokrywka – Radny Gminy Zamość oraz Pani Maria Gruszka – starsza wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu. O oprawę artystyczną obchodów Dnia Edukacji Narodowej zadbała w tym roku grupa 6-ciorga śpiewający uczniów ze Szkoły Podstawowej w Zawadzie. Pod kierunkiem nauczyciela muzyki, Cezarego Gomułki, uczniowie przygotowali 4 piosenki przy akompaniamencie gitary.
Po pierwszej części artystycznej uroczyście podziękowano w pierwszej kolejności Pani Ewie Gurbie, nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Mokrem, która po długoletniej pracy w zawodzie przeszła w b.r. na emeryturę. Pani Ewo: dziękując za wiele lat współpracy, za trud włożony w wychowanie uczniów, za ciepło i troskę, życzymy pomyślności, zdrowia oraz realizacji wszystkich swoich niespełnionych planów!
Potem nastąpiła ceremonia wręczania medali, nagród i dyplomów uznania.

W roku 2017 Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni zostali:
– Pani Agnieszka Bartnik – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiem,
– Pani Wiesława Gawlik – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Pniówku,
– Pani Teresa Małyszek – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach,
– Pani Zofia Przytuła – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.
Warto przypomnieć, że rok temu tylko jeden nauczyciel z Gminy Zamość otrzymał ten prestiżowy medal (Pan Krzysztof Mróz z ówczesnego Zespołu Szkół w Wysokiem).

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymała Pani Teresa Kwoka – sekretarz Szkoły Podstawowej w Wysokiem, natomiast Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała Pani Lidia Kuryło – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiem.

Podczas uroczystości wręczono nagrody wójta za osiągnięcia dydaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze oraz ponad przeciętne angażowanie się w życie szkoły. Otrzymali je:
– Pani Mirosława Rycak – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Sitańcu,
– Pani Agnieszka Sternik – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach,
– Pani Katarzyna Szpuga – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej,
– Pan Eryk Adamczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokrem,
– Pani Jolanta Wysok – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej,
– Pani Anna Studzińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie,
– Pani Magdalena Kicińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Płoskiem,
– Pani Anna Urban – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiem,
– Pani Monika Łasocha – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Żdanowie.

Wręczono również dyplomy uznania za wkład włożony w rozwój edukacji w Gminie Zamość; dyplomy otrzymały następujące osoby:
– Pani Bożena Monachowska – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach,
– Pani Beata Pintal – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach,
– Pani Dorota Czarny – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej,
– Pani Joanna Wałczuk-Piech – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Płoskiem,
– Pani Jolanta Szewczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiem,
– Pani Jolanta Gomułka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiem.

Ponadto, Pani Alina Korneluk – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”, za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, wyróżniła nagrodą prezesa stowarzyszenia Panią Wiesławę Gawlik – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Pniówku.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie awansów zawodowych nauczycielom. Tytuły nauczycieli dyplomowanych otrzymali:
– Pani Aleksandra Saputa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sitańcu,
– Pani Anna Adamczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wysokiem,
– Pani Monika Ścibak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lipsku.
Natomiast tytuły nauczycieli kontraktowych wręczono:
– Pani Magdalenie Dębskiej-Walkowiak – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Zawadzie,
– Pani Anecie Sieczkarz – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Sitańcu,
– Pani Sylwii Soboń – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Żdanowie,
– Pani Monice Teterycz – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Białowoli,
– Pani Marzenie Krzyszczuk – nauczycielce Szkoły Podstawowej w Pniówku,
– Pan Tomaszowi Prejbuszowi – nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Białowoli.

W 2017 r. egzamin na stopień nauczyciela mianowanego zdały dwie osoby: Pani Małgorzata Małysa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sitańcu oraz Pani Joanna Konopka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Lipsku. Obie Panie po wręczeniu gratulacji uroczyście złożyły ślubowanie.

Na koniec swoim występem uroczystość uświetniło umuzykalnione trio licealistów z II LO w Zamościu (Wiktor Strzałkowski – gitara, Klaudia Niezgoda – wokal, Michał Baraniak – gitara basowa), prezentując kilka znanych przebojów w wersji akustycznej.

red. na podstawie materiału nadesłanego przez CUWGZ