Zmiany w przyjmowaniu wniosków na świadczenia 500+

1679

Informujemy Mieszkańców Gminy Zamość, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. wnioski na świadczenia wychowawcze można składać od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15:30, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, przy ul. Partyzantów 94 (II piętro, pokój nr 201). Wnioski nie będą już przyjmowane w Urzędzie Gminy Zamość, przy ul. Peowiaków 92.
Ponadto wnioski w dalszym ciągu można składać drogą pocztową oraz elektroniczną (empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS i bankowości elektronicznej).