Świadczenia wychowawcze 500+

8880

Druki wniosków o świadczenie wychowawcze będą wydawane dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Partyzantów 94, na drugim piętrze pokój nr 201 i 202 w godz. od 7:30 – 15:30

Wnioski na świadczenia wychowawcze są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Partyzantów 94, na drugim piętrze, pokój nr 201 w następujących dniach i godzinach:
– poniedziałki i wtorki w godz. 7.30 – 17.00
– środy, czwartki i piątki w godz. 7.30 – 15:30

Wnioski można będzie również składać za pomocą poczty oraz elektronicznie za pomocą: empatia.mrpips.gov.pl; PUE ZUS i bankowości elektronicznej.

Ogólne zasady przyznawania świadczenia 500+

Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia: w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze:
1. świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.
2. na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków do ukończenia 18 roku życia,
3. na pierwsze dziecko będzie przysługiwało świadczenie osobom, w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, wówczas dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty 1 200 zł.
(Szczegółowe informacje odnośnie ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko znajdują się we wniosku, który stanowi załącznik niniejszej informacji)

Świadczenie wychowawcze nie otrzymają osoby których:

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
3. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Pobierz wniosek
oprac. E. Kostrubiec
Kierownik GOPS- Kazimierz Seń