Rekrutacja do klas pierwszych

2129

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zamość w roku szkolnym 2016/2017

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.:Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).

II. Zasady rekrutacji
1.Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu…

Zobacz pełną treść