Rekrutacja do przedszkola

1611

Rekrutacja do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Zamość w roku szkolnym 2016/2017

I. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.:Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.).

II. Zasady rekrutacji
1. Do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość, przyjmowane są dzieci, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego…

Zobacz pełną treść