Rajdowe podsumowanie

1541

Minionego lata członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu Gminy Zamość mieli możliwość wzięcia udziału w kilkudniowych obozach rekreacyjno-sportowych, organizowanych z gminnych środków przez Gminny Ośrodek Kultury. W tym roku po raz pierwszy oba turnusy odbyły się w Krościenku nad Dunajcem. Kilka tygodni później, na początku kalendarzowej jesieni, 24 września, odbyło się podsumowanie tych obozów. Młodzież z MDP OSP wraz z opiekunami, członkowie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP i Jednostek OSP oraz kadra wychowawców, spotkali się przy Centrum Współpracy Transgranicznej w Lipsku Polesiu, by stąd wspólnie wyruszyć na 8-kilometrowy rajd pieszy trasą na skraju Roztocza z finałem w świetlicy wiejskiej w Białowoli. Po wspólnym poczęstunku, obejrzano prezentację zdjęć z pobytu na obozach w Krościenku, przygotowaną przez Krzysztofa Czerwieńca i Annę Bosiak. Po wymianie wspomnień i podsumowaniu tegorocznych obozów wszyscy otrzymali drobne pamiątkowe upominki.
Spotkanie odbyło się z inicjatywy Komisji ds. Współpracy z MDP Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu oraz dzięki pomocy organizacyjnej jednostki OSP Białowola. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji nietypowej formy „rekreacyjnego” podsumowania letnich wyjazdów MDP OSP Gminy Zamość.

Zdjęcia: Krzysztof Czerwieniec i Anna Bosiak
Tekst na podstawie relacji Bożeny Kozioł i Tomasza Bosiaka: Jarosław Kalbarczyk