Prośba o przychylne traktowanie wykonawców prac geodezyjnych

997

W związku z realizacją na zlecenie Starosty Zamojskiego projektu technicznego kompleksowej modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej dla obszaru powiatu zamojskiego, zgłoszeniem pracy geodezyjnej o identyfikatorze 0620.2160.2016 oraz na podstawie art 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne stanowiącym, że osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, Starosta Zamojski zwraca się z prośbą o przychylne traktowanie wykonawców prac geodezyjnych.
Zakładane w ramach realizacji projektu znaki wysokościowej osnowy szczegółowej stanowią podstawę do wykonania prac geodezyjnych, odgrywają istotny wpływ na rozwój gospodarczy i inwestycyjny gminy i jej mieszkańców, oraz mają szczególne znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania wielu dziedzin działalności.