Podsumowanie realizacji programu „czyste powietrze wokół nas”

1974

Grupa 5 latków z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Lipsku w roku szkolnym 2015/2016 przystąpiła do realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” organizowanym przez Państwową Stację Epidemiologiczno- Sanitarną w Zamościu.

Program był adresowany do dzieci 5 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu poprzez list otwarty odczytany rodzicom w listopadzie.

Koleją formą realizacji programu był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z pięciu zajęć warsztatowych:
– co i dlaczego dymi,
– jak się czuję, kiedy dymi papieros,
– co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy,
– jak unikać dymu papierosowego,
– nie pal przy mnie.

Dzięki tym zajęciom uczniowie wzbogacili swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu. Podczas wycieczki dzieci obserwowały miejsca, z których wydobywa się dym oraz wykonały plakaty dotyczące źródeł zanieczyszczeń. Zaprojektowały także własny znaczek „Nie pal przy mnie”, który mogły zawiesić na drzwiach swojego pokoju.
W ramach realizacji zagadnień programu, został urządzony w sali lekcyjnej kącik informacyjny dla rodziców, na temat szkodliwości palenia papierosów.
Uczniowie z pomocą wychowawcy wykonali plakaty i ulotki, które zostały wykorzystane podczas przemarszu antynikotynowego po miejscowości. Dzieci skandowały hasła antytytoniowe, wykonały ulotki oraz śpiewały piosenkę o Dinku, zachęcając przy tym mieszkańców do zerwania z nałogiem.

W ramach realizacji programu dzieci odwiedziły aptekę, gdzie dowiedziały się
o metodach i produktach wspomagających zerwanie z nałogiem palenia papierosów.
Na uroczyste zakończenie programu zostali zaproszeni rodzice, którzy wraz
z dziećmi wykonali prace techniczne „papierosiaki straszaki”. Z powstałych prac została utworzona galeria na szkolnym korytarzu.

Koordynator programu: mgr Beata Zarębska