Pamięć zawsze pozostanie żywa

1947

W dniu 13 grudnia 2015 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Jacka w Płoskiem uczniowie Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem zaprezentowali wzruszające widowisko patriotyczno – religijne przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: Magdaleny Kicińskiej oraz Joanny Greszta z okazji obchodów 73. Rocznicy Wysiedleń Mieszkańców Wsi Płoskie i tragicznych wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Wzięli w niej udział: naoczni świadkowie tamtych tragicznych wydarzeń: Krystyna Kasprzak oraz Prezes Gminnego Koła Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej Włodzimerz Wojtyna, mieszkańcy Płoskiego, władze Gminy Zamość- Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Rady Gminy Józef Siemczyk, Zastępca Wójta Konrad Dziuba, Sołtys Sołectwa Płoskie Tadeusz Kostrubiec, Sołtys Sołectwa Siedliska Beata Oleniak, zaproszeni radni, Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem wraz z Pocztem Sztandarowym, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Płoskiem.
Mszę świętą w intencji pomordowanych mieszkańców Płoskiego odprawił proboszcz parafii Ksiądz kanonik Zbigniew Szalko oraz wikariusz Ks. Artur Wojtowicz.
Po mszy świętej młodzież w montażu słowno – muzycznym przypomniała wydarzenia historyczne z przełomu ostatnich kilku wieków, począwszy od dnia, kiedy Polska jako niepodległe państwo przestało istnieć na mapie Europy, poprzez dzieje narodu polskiego podczas trudnych czasów II Wojny Światowej, aż do wydarzeń z 13 grudnia 1981roku. Szczególne miejsce poświęcono tragicznej nocy 12 grudnia 1942 roku, kiedy oddziały niemieckie dokonały masowego wysiedlenia wsi Płoskie oraz wysiedlonym” Dzieciom Zamojszczyzny”. Pamięć o tamtych wydarzeniach jest w dalszym ciągu tak żywa i bolesna, że nie pozwala na publiczne wspomnienia, dlatego też naoczny świadek tamtych dni Krystyna Kasprzak, mieszkanka Płoskiego przekazała swoje wspomnienia i upoważniła Jolantę Adamczuk do ich odczytania.
Teksty przeplatane patriotycznymi pieśniami, oraz zdjęciami i poruszającymi fragmentami filmów przypomniały wszystkim obecnym trudną drogę Polski do niepodległości, która została okupiona krwią naszych rodaków.
Na zakończenie uroczystości delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym Pomordowanym przez hitlerowców w latach 1939- 1945 oraz założycielom OSP Płoskie.