Informacja o zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

1292

Gmina Zamość informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 202/rok/2016/OZ z dnia 08.06.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

hhj678hjk