Zarządzenie Nr 400/14 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

1527

ZARZĄDZENIE Nr 400/14
Wójta Gminy Zamość
z dnia 12 marca 2014r.

W sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wyznaczam na obszarze gminy następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

 1. Białowola przy Kaplicy i przy Szkole Podstawowej – tablice ogłoszeń.
 2. Bortatycze przy posesji nr 57, na przystanku przy posesji nr 65, przy Świetlicy Wiejskiej – tablice ogłoszeń,
 3. Bortatycze Kolonia przy posesjach nr 8 i nr 33, na przystanku przy drodze powiatowej – tablice ogłoszeń.
 4. Białobrzegi przy sklepie GS “SCh” (posesja nr 49), na przystanku przy posesji nr 82,przy posesji nr 104, na przystanku przy budynku „Krok za krokiem” – tablice ogłoszeń.
 5. Borowina Sitaniecka przy posesji nr 47, na przystanku przy drodze powiatowej – tablice ogłoszeń.
 6. Chyża przy pierwszym i drugim przystanku MZK, przy posesji nr 65 – tablice ogłoszeń.
 7. Hubale przy Świetlicy Wiejskiej, przy przystanku MZK (Kol. Hubale) i przy przystanku MZK przy drodze gminnej – tablice ogłoszeń.
 8. Jatutów przy Browarze, przy Świetlicy Wiejskiej i przy przystanku MZK na II kolonii – tablice ogłoszeń.
 9. Kalinowice przy Giełdzie, przy sklepie GS “SCh” (posesja 149), przy posesji nr 225 – tablice ogłoszeń.
 10. Lipsko przy posesji nr 5, przy CPN, przy Szkle Podstawowej, przy Ośrodku Zdrowia, przy sklepie GS “SCh” (posesja nr 103), przy posesji nr 137, przy Kościele Parafialnym – tablice ogłoszeń.
 11. Lipsko Kosobudy przy posesjach nr 24 i 26 – tablice ogłoszeń.
 12. Lipsko Polesie przy sklepie GS “SCh” (posesja nr 8a) – tablica ogłoszeń.
 13. Łapiguz przy posesjach nr 1 i 41, przy sklepie, na przystankach MZK – tablice ogłoszeń.
 14. Mokre przy sklepie GS “SCh”, przy posesji nr 131 i przy posesji 22e – tablice ogłoszeń.
 15. Płoskie przy Zespole Szkół, przy posesjach nr 10,17, 63e, 162, 170, 258, 420, 480, 504, na przystanku przy drodze w kierunku Siedlisk – tablice ogłoszeń.
 16. Pniówek przy sklepie GS “SCh” (posesja nr 15a), przy posesji nr 140 i przy nowym przystanku na skrzyżowaniu dróg Białowola-Pniówek – tablice ogłoszeń.
 17. Siedliska przy Szkole Podstawowej, przy posesji nr 63, za wiaduktem przy przystanku, na przystanku przy Kościele – tablice ogłoszeń.
 18. Siedliska Kolonia przy posesjach nr 32 i 67, na przystanku przy torach – tablice ogłoszeń.
 19. Sitaniec przy Remizie OSP, przy sklepach GS “SCh” (posesja nr 142a i 391), na osiedlu Sitaniec Piaski, na przystanku przy posesji nr 194, na przystanku obok Klasztoru – tablice ogłoszeń.
 20. Sitaniec Wolica przy posesjach nr 35, 94 i 149 – tablice ogłoszeń.
 21. Sitaniec Kolonia na przystanku przy pętli autobusowej – tablica ogłoszeń,
 22. Skokówka przy skrzyżowaniu ul.Targowej z ul. Łąkową, na ul.Targowej przy posesji nr 1, na ul. Ordynackiej przy posesji nr 19 i przy przystankach MZK, na ul. Granicznej naprzeciwko posesji nr 50, na ul. Łąkowej naprzeciwko osiedla Uniwers, przy skrzyżowaniu ul. Łąkowej z ul. Rzemieślniczą,- tablice ogłoszeń.
 23. Skaraszów przy posesji nr 18 i nr 28 – tablice ogłoszeń.
 24. Szopinek przy sklepie GS “SCh” (posesja nr 39a) przy posesji nr 66 (teren dawnej szkoły), przy sklepie Pana Ćwika, na Starej Wsi przy skrzyżowaniu dróg gminnych – tablice ogłoszeń.
 25. Wieprzec przy skrzyżowaniu – tablica ogłoszeń,
 26. Wierzchowiny przy przystanku MZK – tablica ogłoszeń.
 27. Wólka Panieńska przy posesjach nr 11 i nr 16, przy drodze krajowej nr 17, na przystanku MZK – tablice ogłoszeń.
 28. Wólka Wieprzecka przy Remizie OSP , przy posesji nr 61 i 107, na przystanku przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową – tablice ogłoszeń.
 29. Wychody przy przystanku MZK i przy Kaplicy – tablice ogłoszeń.
 30. Wysokie przy Kaplicy, przy posesjach nr 41, 61, przy Izbie Pamięci, na budynku Świetlicy Wiejskiej, naprzeciwko Ośrodka Zdrowia i przy przystanku naprzeciwko bazy GS “SCh” – tablice ogłoszeń.
 31. Zalesie przy skrzyżowaniu dróg Zamość-Krasnobród i Białowola-Łabunie – tablica ogłoszeń.
 32. Zawada na przystanku przy Ośrodku Zdrowia, przy boisku sportowym “Echo” Zawada, przy sklepie „Groszek”, przy posesjach nr 60, 209, 457 i 524 – tablice ogłoszeń.
 33. Zarzecze przy posesji nr 18 – tablica ogłoszeń.
 34. Zwódne przy pierwszym i drugim przystanku MZK – tablice ogłoszeń.
 35. Żdanów przy Zespole Szkół i przy posesji nr 54 – tablice ogłoszeń.
 36. Żdanówek przy pętli MZK, na przystanku MZK – tablice ogłoszeń.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.