Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

1016

Wójt Gminy Zamość, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie geodezyjnym – Łapiguz, Sitaniec Błonie, Zawada, Żdanówek, Mokre, Wólka Wieprzecka, Białowola, Zarzecze, Wieprzec Wychody, Płoskie oraz wykaz nieruchomości do oddania w dzierżawę położonych w obrębie geodezyjnym – Wieprzec Wychody, Lipsko Kosobudy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92, pok. nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 w.51.