Rządowy program promujący czytelnictwo

1416

Rządowy program wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”
Zgodnie § 9 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” (Dz. U 2015, poz. 759).

Gmina Zamość informuje, że wsparcie finansowe na zakup książek nie będących podręcznikami otrzymały niżej wymienione szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Mokrem – 1 300,00 zł
  • Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach – Szkoła Podstawowa w Kalinowicach – 2 170,00 zł
  • Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej – 1 300,00 zł
  • Szkoła Podstawowa w Zawadzie – 1 300,00 zł
  • Zespół Szkół w Płoskiem – Szkoła Podstawowa w Płoskiem – 1 300,00 zł
  • Szkoła Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej – 1 300,00 zł
Sporządziła: Joanna Zwolan-Pupiec