Razem po unijne euro

2197

W dniach 19 – 20 listopada delegacja Gminy Zamość z Wójtem Ryszardem Gliwińskim uczestniczyła konferencji „Partnerstwo samorządów w rozwoju lokalnej infrastruktury i podniesienie jakości życia mieszkańców w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 -2020”, zorganizowanej przez Gminę Suwałki.
Jej tematem przewodnim było poruszenie kwestii współpracy w obszarze transgranicznym oraz pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania w perspektywie podjęcia wspólnych inicjatyw w ramach wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2014-2020 oraz Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
W spotkaniu obok gospodarzy – Gminy Suwałki, wzięli udział przedstawiciele zaprzyjaźnionych Gmin: Ełk, Sanok, Zamość, Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego z Białorusi, Samorządu Rejonu Wileńskiego z Litwy oraz Samorządu Marijampole – również z Litwy.
Prezentowano przykłady projektów z mijającej perspektywy finansowej 2007-2013 oraz możliwości współpracy w kolejnych latach.
Dzięki współpracy Gminy Suwałki z Marijampolem oraz Rejonami Oszmiańskim i Wileńskim, jej mieszkańcy mogą cieszyć się kanalizacją, nowymi drogami i obiektami sportowymi. Jak twierdzi Tadeusz Chołko Wójt Gminy Suwałki dzięki współpracy z Marijampolem można było zwodociągować, skanalizować całą gminę.

Dalsza możliwość współpracy rozwija się i cieszymy się – mówi Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość – To jest wymiana doświadczeń, to jest wspólna promocja, to wspólne poszukiwanie także tego unijnego euro.

Partnerskie gminy Suwałki, Zamość, Sanok i Ełk mają za sobą już wiele wspólnych działań, w tym zrealizowany projekt „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. – twierdzi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok. – Projekt dotyczył przede wszystkim promocji naszych terenów. Jako gminy pierścieniowe okalamy pierścieniem miasta, wiec mamy w zasadzie podobne problemy, sprawy z którymi się spotykamy.

Konferencja zwieńczyło uroczyste posadzenie Dębów Przyjaźni i Współpracy przez samorządu uczestniczące w konferencji.

Magda Misztal