Pasowanie na ucznia w Kalinowicach

1784

Dzień 14 października był bardzo ważnym dniem dla 56 uczniów z trzech klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Kalinowicach. W tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. Dzieci przygotowywały się do tej uroczystości od początku roku szkolnego pod okiem swoich wychowawczyń: Pani Krystyny Gmiterek, Pani Jolanty Smyk i Pani Barbary Paczkowskiej. Uczyły się wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyły podczas prób. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w programie artystycznym oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców oraz zaproszonych gości. Pięknie recytowały, śpiewały piosenki. Celująco zdały egzamin na ucznia, z uśmiechem zjadając kwaśną cytrynkę przygotowaną przez Mały Samorząd Uczniowski. Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, po którym Pani Dyrektor Jolanta Bondyra dokonała ceremonii pasowania, dotykając ramienia każdego ucznia dużym ołówkiem, a Panie wychowawczynie wręczyły dzieciom legitymacje szkolne. Następnie przyszedł czas na życzenia dla pierwszaków, które złożyły przedszkolaki, uczniowie klas drugich i trzecich oraz Pan Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i ks. Jan Cielica – Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej w Wólce Panieńskiej. Po uroczystości dzieci otrzymały upominki i udały się na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.