Palenie zabija – akcja profilaktyczna w Szkole Podstawowej w Zawadzie

2218

Profilaktyka antytytoniowa to szczególnie ważne dla zdrowia przedsięwzięcie realizowane wśród dzieci i uczniów. Świadomość zagrożeń jakie niesie dym tytoniowy warto kształtować od najmłodszych lat. W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie po raz kolejny przystąpiła do programu profilaktyki antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” realizowanego we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Zamościu.
Adresatami programu są dzieci 5-6 –letnie .W klasach I – III jest realizowany ogólnopolski program „Nie pal przy mnie, proszę”. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu . Poszczególne zajęcia są dostosowane do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. W ubiegłym tygodniu udział w akcji profilaktycznej wzięli również uczniowie klas IV – VI. W szkole pojawiły się plakaty, które bardzo skutecznie odstraszają od palenia i przebywania w otoczeniu dymu papierosowego. Inicjatorem akcji był opiekun Samorządu Uczniowskiego pan Tomasz Moch, szkolnym koordynatorem programu „Czyste powietrze wokół nas” jest pani Małgorzata Wandzak, program „Nie pal przy mnie proszę” realizują wychowawcy klas I – III: pani Annna Studzińska , Renata Sidor i Jolanta Kruk. Jeżeli ktoś ma jeszcze problemy z motywacją do zerwania z nałogiem, zapraszamy na wystawę prac uczniów do Szkoły Podstawowej w Zawadzie.

Zespół redakcyjny SP Zawada