Olimpiada Przedszkolaków z Pniówka

2022

W przedszkolu działającym przy Szkole Podstawowej odbyła się Pierwsza Olimpiada Przedszkolaków zorganizowana w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. W tej wesołej imprezie wzięły udział dzieci trzy-, cztero- oraz pięcioletnie. Maluchy miały okazję doświadczyć sportowej rywalizacji, a tym samym skorzystać z dodatkowej aktywności ruchowej. Olimpiada rozpoczęła się wspólnie odśpiewaną piosenką i tańcem. Dzieci zostały losowo przydzielone do jednej z trzech grup: zielonej, żółtej i niebieskiej. Priorytetem każdej grupy było jak najszybsze i poprawne wykonanie poszczególnych zadań. Maluchy rywalizowały między sobą w takich konkurencjach jak: rzut do celu, wyścigi balonów, biegi z jajkiem, wyścigi w parach z przeszkodami, skoki w dal, wyścigi raków i wiele innych. Zabawom i uśmiechom nie było końca. Finałem Olimpiady było otrzymanie przez wszystkich uczestników drobnych upominków oraz dyplomów. Był to dzień pełen emocji i wrażeń. Całą imprezę przygotowały panie: Marta Ziemińska, Marzena Krzyszczuk , Anna Cirut i Jolanta Małek.

Marzena Krzyszczuk