Obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży

1900

W dniach 10 – 12 sierpnia br. odbył się obóz rekreacyjno – sportowy dla dzieci i młodzieży, członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Zamość. Organizatorami obozu byli: Samorząd Gminy Zamość oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu. Uczestnicy zakwaterowani byli w Ośrodku Wypoczynkowym „Jolanta” w Krasnobrodzie.
Program obozu obejmował min. zajęcia z zakresu: orientacji w terenie i współdziałania w grupie, pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad ratownictwa wodnego i pożarowego oraz musztry indywidualnej i zespołowej.
Do zajęć i ćwiczeń pożarowych wykorzystano sprzęt znajdujący się na samochodach pożarniczych Man i Renault Master będących na wyposażeniu OSP Mokre i OSP Białowola. Szkolenia z ratownictwa wodnego były także okazją do bezpiecznej kąpieli i popływania łódkami i kajakami.
W drugi dzień pobytu uczestników odwiedzili: płk poż. Mieczysław Skiba, przedstawiciele Samorządu Powiatu Zamojskiego i Gminy Zamość wspierający działania MDP Panowie: Konrad Dziuba, Józef Siemczyk, Henryk Kucharski i Piotr Koczułap.
Wieczorem tradycyjnie spotkaliśmy się przy ognisku gdzie mieliśmy okazję do wysłuchania ballad płk Mieczysława Skiby, wspólnego śpiewu przy dźwiękach gitary oraz wymiany spostrzeżeń i doświadczeń w organizacji tego rodzaju przedsięwzięć i pracy z młodzieżą.
Kadrę obozu stanowili wykwalifikowani opiekunowie i instruktorzy zatrudnieni przez organizatora oraz wolontariusze opiekunowie MDP OSP z terenu Gminy Zamość. Nad przebiegiem i prowadzeniem obozu czuwali: kierownik obozu Krzysztof Czerwieniec oraz komendant obozu druh Tomasz Bosiak.
Na zakończenie obozu dokonaliśmy wspólnego podsumowania zdobytej wiedzy i umiejętności w formie pytań teoretycznych i zadań praktycznych. Byliśmy mile zaskoczeni, że dzieci i młodzież w tak krótkim czasie potrafiły i chciały zdobyć i udoskonalić swoją wiedzę jaką staraliśmy się im przekazać. Obóz zorganizowano ze środków budżetowych Gminy Zamość.
W imieniu organizatorów dziękujemy dzieciom, młodzieży za udział, rodzicom i przedstawicielom Zarządów OSP za wyrażenie zgody i umożliwienie udziału w obozie oraz Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji obozu.

Tekst: Bożena Kozioł
Zdjęcia: Krzysztof Czerwieniec