Nagrodzeni w konkursie plastycznym „Bezpieczni na drodze”

1517

W VII edycji konkursu plastycznego „ Bezpieczni na drodze” doceniono prace plastyczne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pniówku: Gabrieli Michońskiej, Michała Kawałko i Kamila Muszyńskiego. Laureaci otrzymali nagrody w postaci kalendarzy, plecaków szkolnych, kamizelek odblaskowych, dyplomów przygotowanych przez Ministerstwo Gospodarki oraz WORD w Zamościu. W konkursie uczestniczyło 139 szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu Zamościa, Biłgoraja, Tomaszowa Lubelskiego, Hrubieszowa. Celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i rowerzysty. Głównym organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zamościu we współpracy z Zespołem Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli. Honorowy patronat nad VII edycją konkursu plastycznego obieli : Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Marian Rojek, Janusz Piechociński – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Tadeusz Sławecki- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marceli Niezgoda – Wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego w Lublinie , Agata Foks – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Alina Korneluk