Komunikat z VII Rajdu Rowerowego Suseł 2015

2232

W upalną niedzielę, 9 sierpnia 2015 roku odbył się po raz siódmy Rajd Rowerowy „Suseł”. Jego organizatorami byli: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „1520” działający przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp z o.o. w Zamościu, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Urzędzie Gminy Zamość. Patronat nad rajdem objęli: Prezes Zarządu PKP LHS sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu Pan Łukasz Górnicki, Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pan Piotr Dołba. Trasa rajdu przebiegała po „Ścieżce Rowerowej Gminy Zamość”. Na starcie przy świetlicy wiejskiej w Skokówce o godz. 9:00 stawiło się 72 uczestników. Byli to: pracownicy PKP LHS sp. z o. o. z rodzinami, mieszkańcy Gminy Zamość, Zamościa, Krasnegostawu, Poznania.
Po krótkim powitaniu przez Prezesa Klubu HDK PCK „1520” uczestnicy rozpoczęli rajd pod eskortą z Komendy Miejskiej Policji w Zamościa. Trasa wiodła przez: Skokówkę, Zwódne, Pniówek, Białowolę, Lipsko Kosobudy, Zarzecze, Wierzchowiny, Wólkę Wieprzecką, Skaraszów, Wychody, Hubale aż do mety rajdu w miejscowości Mokre. Uczestnicy pokonali trasę liczącą ponad 40 km. Na trasie przewodnicy opowiadali o mijanych obiektach i ciekawych miejscach. Miłą niespodzianką dla uczestników rajdu było otwarcie wystawy prac dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białowoli, której tematem było „Honorowe Krwiodawstwo”.
Na konkurs wpłynęło 18 prac, które można było oglądać w tym dniu przed obiektem szkoły. Po krótkiej prezentacji przez autorów, wszystkie prace zostały nagrodzone brawami obecnej publiczności oraz nagrodami ufundowanymi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Gminę Zamość oraz Zarząd PKP LHS sp. z o. o.
Kolejnym przystankiem na trasie rajdu była polana przy świetlicy wiejskiej w Skaraszowie.
Po krótkim odpoczynku organizatorzy zachęcali rowerzystów do wspólnych zabaw rekreacyjnych. Rozstrzygnięto trzy konkurencje. W konkursie „Szyszkami do celu” kolejne miejsca zajęli: Tadeusz Dąbrowski, Edward Wojtal, Bożena Zagulska. W skakaniu na skakance pierwsze miejsce zajęła Ewa Wrzeszcza przed Beatą Matwiejczuk i Mają Kudyk. W konkursie hula-hop zwyciężyła Anna Szaruga, drugie miejsce zdobyła Maja Kudyk, a trzecie Bożena Kudyk.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali: znaczki rajdowe, piękne foldery promujące Gminę Zamość, Certyfikat Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość oraz statuetkę susła perełkowanego. Na mecie rajdu – boisku śródleśnym w Mokrem, przywitała nas Sołtys Mokrego Pani Anna Siemko, mieszkańcy tej miejscowości i wszyscy obecni, którzy uczestniczyli w „Festynie Rodzinnym z Susłem”.
Podczas festynu przeprowadzono konkurs promujący honorowe krwiodawstwo i krajoznawstwo, w którym najwięcej punktów uzyskali: Zygmunt Łyszcz, Teresa Palikot, Bożena Zagulska, Andrzej Gałan.
Organizatorzy tj. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „1520” działający przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp z o.o. w Zamościu oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Zamość dziękują wszystkim za udział w rajdzie. Uczestnicy rajdu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia VII Rajdu Rowerowego Suseł 2015.

Tekst: Zbigniew Pietrynko
Źródło: Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „1520” działający przy PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej sp z o.o. w Zamościu