Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Kalinowicach

2013

W czwartek 15 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej w Kalinowicach odbył się Dzień Otwarty dla Rodziców i Dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I. Organizatorzy chcieli pokazać dzieciom pięcio i sześcioletnim, jak placówka wygląda od wewnątrz, co w niej jest ciekawego i w jaki sposób można zagospodarować tu swój czas. Stąd zaangażowani w organizację dnia otwartego w szkole nauczyciele oraz uczniowie kilku klas swoim gościom mieli do zaproponowania wiele ciekawych zajęć.
Spotkanie rozpoczęła Dyrektor szkoły p. Jolanta Bondyra, która serdecznie przywitała przybyłych gości.
Na początek przedszkolaki obejrzały elementy tegorocznych Jasełek w wykonaniu uczniów klas trzecich, przygotowanych pod kierunkiem p. Krystyny Gmiterek, p. Jolanty Smyk oraz p. Ewy Jagielskiej. Miały też możliwość wysłuchania kolęd, które nasi uczniowie, pod dyrekcją p. Beaty Surmacz, z sukcesem zaprezentowali podczas Przeglądu Kolęd i Pastorałek w MDK w Zamościu.
Następnie pod opieką koleżanek i kolegów z klasy VI dzieci ruszyły na zajęcia przygotowane przez nauczycieli i uczniów.
Zajęcia komputerowe przeprowadziły p. Monika Kuźma i p. Bożena Chudyga. Dzieci samodzielnie lub z pomocą rodzica i nauczyciela odkrywały swoje talenty. W ciągu wyznaczonego czasu wykonywały ćwiczenia zamieszczone na płytach „Pierwszakowe krasnale odkryją Twój talent”. Zadania dotyczyły różnej tematyki np.: dom, szkoła, podwórko, las, łąka. Wszyscy bardzo sprawnie radzili sobie z obsługą komputera i jednocześnie bardzo dobrze się bawili zdobywając kolejne poziomy.
Na zabawy ruchowe zaprosiła p. Bożena Monachowska. Dzieci bawiły się wspólnie podczas zabaw integracyjnych, ale także rywalizowały wykonując skoki kangurze na gumowej piłce z rogami, spacerując na szczudłach czy też grając w mini hokeja.
Tego dnia przedszkolaki brały też udział w zajęciach plastycznych, podczas których samodzielnie malowały przecudnej urody aniołki z gipsu, przygotowane przez p. Agnieszkę Sternik. W sali znajdowała się również wystawa prac plastycznych uczniów z klas I – III. Wszystkie dzieci pracowały w skupieniu, by jak najpiękniej pomalować swojego aniołka, a nie było to łatwe zadanie, by dopracować każdy szczegół. Po skończonej pracy dzieci podziwiały efekt swojej pracy, a każdy przedszkolak zabrał swojego aniołka na pamiątkę.
Na zajęcia muzyczno – ruchowe przygotowane przez uczniów kl. II b pod kierunkiem pań Beaty Surmacz i Marioli Nowosadzkiej przybył gość specjalny, Pani Zima w towarzystwie swego pomocnika renifera. Przywiozła ze sobą wiele zimowych atrakcji: muzyczny pejzaż w tańcu,, Zima” A. Vivaldiego, muzyczne zabawy na śniegu i prawie prawdziwy kulig oraz zagadki o zimie. Dopełnieniem zimowego klimatu była gra na dzwonkach w utworze,, Synkopujący zegar”. Niespodzianką dla dzieci przedszkolnych była przejażdżka saniami w towarzystwie Pani Zimy. Dobrym zwiastunem na zakończenie zajęć były uśmiechnięte i zadowolone twarze przedszkolaków, uczniów i rodziców.
Uczniowie koła przyrodniczego klasy IVa pod kierunkiem p. Marty Lupy przygotowali i przeprowadzili zajęcia „Doświadczenia dla małego i dużego”. Podczas tych zajęć wspólnie z młodszymi kolegami i koleżankami przeprowadzali różne eksperymenty. Największym powodzeniem cieszyły się doświadczenia: „Wywoływanie ducha Coca Coli” „Wykrywamy tlen”, „Niezwykła moc soli kuchennej”, „W przyrodzie nic nie ginie…”, doświadczenie z użyciem elektromagnesu oraz obserwacja pod mikroskopem odnóża pszczoły. Każdy uczestnik otrzymał dyplom za aktywny udział w zajęciach.
Na zakończenie spotkania wszyscy goście zostali zaproszeni przez p. Joannę Jaroszyńską do kawiarenki na słodki poczęstunek.
Pobyt gości z przedszkola dostarczył wszystkim wielu miłych emocji. Szkoła Podstawowa w Kalinowicach to szkoła, która ma do zaproponowania szereg dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez uczących tu nauczycieli, opiekę pedagoga. Uczniowie uczestniczą w wielu programach edukacyjnych – Powszechnej Nauce Pływania, Powszechnej Nauce Gry w Tenisa oraz wielu projektach, np. Smok Mądragon daje radę, czy Klub Bezpiecznego Puchatka. Jej atutem jest niewątpliwie niewielki obiekt, który stwarza warunki do indywidualnego podejście do ucznia.
Teraz od Rodziców zależy, czy zdecydują się zapisać swoje dziecko właśnie do tej szkoły.
Mamy nadzieję, że spotkamy się z przyszłymi uczniami we wrześniu 2015 r.

Zespół redakcyjny ZPiP w Kalinowicach