Dzień Edukacji Narodowej

3713

19 października br. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu, w którym uczestniczyły władze gminy Zamość, wzięli udział zaproszeni goście oraz grona pedagogiczne szkół i przedszkoli. Ten wyjątkowy dzień uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mokrem pod przewodnictwem nauczycielki Pani Joanny Suchockiej. Przypadająca co roku 14 października uroczystość jest okazją do podziękowania nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym we wszystkich placówkach oświatowych na terenie naszej gminy: pracownikom Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej, Szkoły Podstawowej w Mokrem, Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej, Szkoły Podstawowej w Zawadzie, Zespołu Szkół w Płoskiem, Zespołu Szkół w Sitańcu, Zespołu Szkół w Wysokiem, Zespołu Szkół w Żdanowie oraz Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach (placówkom, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość), Szkoły Podstawowej w Białowoli, Szkoły Podstawowej w Lipsku oraz Szkoły Podstawowej w Pniówku (szkół dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”), Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie, dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Oświatowe w Zawadzie, Niepublicznego Przedszkola „Urwis” w Sitańcu oraz Niepublicznego Przedszkola „Czerwony Koralik” w Szopinku.
Na uroczystości Wójt Gminy Zamość – Pan Ryszard Gliwiński wręczył list gratulacyjny za otrzymanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej Pani Henryce Ćwirzeń – nauczycielowi Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Dodatkowo podziękowania za długoletnią pracę w zawodzie nauczyciela oraz zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży otrzymały nauczycielki, które w roku 2015 odeszły na emeryturę: Pani Marta Piorun oraz Anna Szozda– nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zawadzie oraz Pani Anna Pawlicha – nauczycielka Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach. Podczas spotkania wręczono również nagrody oraz dyplomy uznania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz gratulowano nauczycielom, którzy w br. uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego.

Nagrodę Wójta Gminy Zamość otrzymali:

 • Pani Jolanta Bondyra – dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach
 • Pani Jadwiga Gorzała – dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej
 • Pani Anna Kowalczyk – dyrektor Zespołu Szkól w Żdanowie
 • Pani Beata Nowak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Mokrem
 • Pani Krystyna Ptak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej
 • Pan Piotr Chabros – nauczyciel Zespołu Szkół w Sitańcu
 • Pani Renata Radlińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokrem

Za osiągnięcia dydaktyczne i zaangażowanie w pracę pedagogiczną zostali wyróżnieni:

 • Pani Beata Czeczko – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie
 • Pani Dorota Czarny – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej
 • Pani Anna Jarzębowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej
 • Pani Danuta Kłos – nauczyciel Zespołu Szkół w Sitańcu
 • Pani Marlena Kolenda – nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem
 • Pani Joanna Pastuszek-Górnik – nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem
 • Pani Anna Pieczykolan – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach
 • Pani Krystyna Prościńska-Sagan – nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem
 • Pani Arleta Psiuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie
 • Pani Mirosława Rycak – nauczyciel Zespołu Szkół w Sitańcu
 • Pani Jolanta Szwaczkiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej

Pan Roman Zychowicz – Prezes Stowarzyszenia Oświatowego w Zawadzie za osiągnięcia w dziedzinie oświaty nagrodził:

 • Panią Halinę Zychowicz – dyrektora Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie
 • Pana Zbigniewa Mazurka – z-cę dyrektora Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie
 • Panią Magdalenę Lempert – nauczyciela Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie
 • Nauczyciele, którzy w br. uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego:
 • Pan Eryk Adamczuk – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokrem
 • Pani Renata Bekier – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokrem
 • Pan Marek Budzyński – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie
 • Pani Agnieszka Dziedzic – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie
 • Pani Małgorzata Flis – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej
 • Pan Jerzy Okoń– nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem oraz ZSPiP w Kalinowicach
 • Pani Joanna Pastuszek-Górnik nauczyciel Zespołu Szkół w Wysokiem
 • Pani Renata Sidor – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie
 • Pan Leszek Stankiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokrem
 • Pani Anna Studzińska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zawadzie
 • Pani Joanna Suchocka – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mokrem

Nauczyciele, którzy w br. uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 • Pani Anna Cichosz – pedagog Szkoły Podstawowej w Zawadzie, nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem oraz Szkoły Podstawowej w Lipsku.
 • Pani Joanna Jaroszyńska – nauczyciel Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach

Stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskali:

 • Pani Joanna Misztal – nauczyciel Zespołu Szkół w Żdanowie
 • Pani Justyna Burdzy – nauczyciel Zespołu Szkół w Płoskiem
 • Pani Anna Flis – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Białowoli
 • Pan Łukasz Szala – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Białowoli
ZEAS