Mały Mistrz Ortografii

1355

W dniu 05 maja 2015r w Szkole Podstawowej w Mokrem przeprowadzono II etap Międzyszkolnych Konkursów Ortograficznych „Mały Mistrz Ortografii” i „Mistrz Ortografii klas IV-VI”. Wzięło w nich udział 27 uczniów z klas III oraz 73 z klas IV – VI.

Celem konkursu było:
• podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych uczniów,
• motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
• zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji,
• propagowanie wśród uczniów i nauczycieli idei wspólnej odpowiedzialności za język polski.

Komisje konkursowe przeprowadziły zmagania oraz dokonały oceny prac pisemnych w skład, których wchodziły: dyktanda i testy.

Tytuł Małego Mistrza Ortografii XIV edycji konkursu komisja przyznała:
Karolinie Słotwińskiej, Marcelowi Majdzie – ZSPiP Kalinowice , Zuzannie Wilk – SP Mokre.

Tytuł Mistrza XVII edycji konkursu „Mistrz Ortografii klas IV – VI” komisja przyznała:

W kategorii klas IV
Oktawii Wasilewskiej ZSPiP Kalinowice, Łukaszowi Duda ZS w Sitańcu

W kategorii klas V
Kamilli Jędruszko i Zuzannie Siemczyk – ZSPiP Kalinowice

W kategorii klas VI
Agacie Czuk – ZS w Płoskiem

W czasie konkursu panowała miła i serdeczna atmosfera. Uczniowie biorący w nim udział mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne. Nawiązali też nowe znajomości. Dla nauczycieli konkurs był okazją do wymiany doświadczeń i rozmów na temat metod pracy kształtujących umiejętności ortograficzne u dzieci.
W dniu 20.05.2015r, podczas podsumowania konkursów, uczniowie klas II i V zaprezentowali krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycielek: J. Konopka, R. Radlińskiej i J. Suchockiej. Laureaci konkursów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyli: Pan Konrad Dziuba, radny Gminy Zamość Pan Henryk Kucharski oraz dyrektor szkoły Pani Beata Nowak.

Organizatorki konkursów: J. Konopka i R. Radlińska