VIII Dzień Języków Obcych w SP w Pniówku

1355

Dnia 7-go kwietnia 2014 r. odbył się VIII z rzędu Dzień Języków Obcych w Szkole Podstawowej w Pniówku. Tym razem imprezę zorganizowano w nieco węższym gronie niż zwykle, to znaczy tylko dla szkół należących do Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”.
Do konkursu zgłosiło się 5 dwuosobowych drużyn uczniowskich. W języku angielskim rywalizowały 3 zespoły (SP w Białowoli, SP w Lipsku, SP w Pniówku), podczas gdy w języku niemieckim 2 (SP w Białowoli i SP w Lipsku).
Konkurs składał się z dwóch etapów. W I etapie wytypowani uczniowie recytowali obcojęzyczne wiersze lub śpiewali piosenki. W II etapie konkursowicze przedstawiali 10-cio minutowe prezentacje na temat wybranych przez siebie zagadnień kulturoznawczych. Wybrane zagadnienia przedstawiano w języku ojczystym. Dzięki temu uczestnicy konkursu wzbogacili swoją wiedzę o wiele nowych, interesujących faktów dotyczących Niemiec i Wielkiej Brytanii.
W skład komisji konkursowej, oceniającej poszczególne zespoły, weszli językowcy – opiekunowie uczniów z poszczególnych szkół. Oceniając uczniowskie wystąpienia członkowie jury brali pod uwagę przede wszystkim poprawność językową (wymowę, intonację), dobór tematyki, użycie środków dydaktycznych (rekwizyty, kostium, podkład muzyczny) oraz ogólne wrażenie artystyczne.
Ostatecznie, po zsumowaniu wszystkich punktów z obu etapów, zwycięzcą tegorocznego Dnia Języków Obcych okazał się zespół ze szkoły w Lipsku – reprezentujący język angielski. Drugą nagrodę zdobyli uczniowie ze szkoły w Białowoli (również język angielski). Na trzeciej pozycji znaleźli się gospodarze – uczniowie ze szkoły w Pniówku – grupa z językiem angielskim. Wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Na zakończenie tegorocznej edycji konkursu wszyscy uczestnicy stanęli do wspólnego zdjęcia.

Dorota Wybranowska