VI Zamojska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

1994

Wzorem lat ubiegłych członkowie Zamojskiego Stowarzyszenia Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, w dniach 15-16 lutego, prezentowali w Zamościu najpiękniejsze okazy rasowych gołębi i drobiu. Wystawa miała miejsce w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Zamość i Wójt Gminy Zamość.  Zaprezentowano 440 gołębi w 40 rasach oraz 59 okazów drobiu w 7 rasach.
Wśród 36 wystawców byli mieszkańcy Gminy Zamość: Dariusz Caryk z Kalinowic, Henryk Gajewski ze Żdanowa, Waldemar Górski z Kalinowic, Bogusław Kniaź z Lipska, Sławomir Kozioł ze Skokówki, Roman Mnich z Sitańca.
Komisja sędziowska oceniła wszystkie okazy gołębi i drobiu oraz wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych.

Sukcesy hodowlane w poszczególnych rasach odnieśli:

 • Lahore: Sławomir Kozioł (wyróżnienie)
 • Ryś Polski: Krzysztof Niedzielski (zwycięstwo), Rafał Trela (wyróżnienie)
 • King: Artur Michna (zwycięstwo)
 • Modena niemiecka: Marcin Mnich (zwycięstwo)
 • Garłacz Pomorski: Andrzej Dziwura (zwycięstwo)
 • Garłacz siodłaty łapciaty: Andrzej Dziwura (zwycięstwo)
 • Voorburski Garłacz Tarczowy: Andrzej Niemczuk (wyróżnienie)
 • Gil: Jan Mnich (wyróżnienie)
 • Turkot Bucharski: Andrzej Dziwura (zwycięstwo)
 • Loczek: Artur Michna (zwycięstwo)
 • Pawik: Bogusław Kniaź (zwycięstwo), Paweł Adamczuk (wyróżnienie)
 • Perukarz: Andrzej Boć (zwycięstwo)
 • Mewka Włoska: Piotr Soczyński (zwycięstwo)
 • Mewki Orientalne: Edward Wasil (wyróżnienie)
 • Białogłówka Gąbińska: Krzysztof Niedzielski (dwukrotne wyróżnienie)
 • Berliński krótkodzioby: Krzysztof Niedzielski (wyróżnienie)
 • Gdański Wysokolotny/Sokół Gdański: Jerzy Kardasz (wyróżnienie)
 • Hamburski lotny: Jerzy Kardasz (wyróżnienie)
 • Mikołajowski: Zygmunt Ziomko (zwycięstwo)
 • Orlik Polski: Sławomir Madej (wyróżnienie)
 • Muki: Zbigniew Mnich (wyróżnienie)
 • Rostowski Jednokolorowy: Edward Wasil (wyróżnienie)
 • Syberyjski: Edward Wasil (wyróżnienie)
 • Węgierski Lotny Oszroniony (Deresz): Waldemar Ambroch (zwycięstwo)
 • Wiedeński Lotny: Jerzy Kardasz (wyróżnienie)
 • Wysokolotny Budapesztański: Paweł Lewartowski (zwycięstwo)
 • Zakonniczka Niemiecka: Krzysztof Niedzielski (zwycięstwo)
 • Zamojski: Waldemar Górski (zwycięstwo), Bogusław Kniaź (wyróżnienie), Janusz Rak (wyróżnienie), Zbigniew Krawczyk (podwójne wyróżnienie),
 • Roztoczański wysokolotny: Andrzej Gazda (zwycięstwo)
 • Bantamka: Rafał Trela (zwycięstwo i wyróżnienie)
 • Wandotte: Andrzej Nizioł (zwycięstwo i wyróżnienie)
 • Cochin karzełek: Andrzej Boć (zwycięstwo i wyróżnienie)
 • Araucana: Grzegorz Dubaj (wyróżnienie)
 • Karzełek polski: Grzegorz Jabłoński (zwycięstwo).

Trofea w postaci pucharów i statuetek zostały wręczone podczas uroczystego podsumowania wystawy. W imieniu Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego wręczał je Zastępca Wójta Konrad Dziuba, w imieniu Prezydenta Miasta Zamościa Marcina Zamoyskiego, pani Joanna Tabiszewska, a także Edward Wasil Prezes Zamojskiego Stowarzyszenia.  Ponadto odznaczono zasłużonych członków  Stowarzyszenia. Złotą odznakę Zasłużonego Działacza Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza otrzymał Andrzej Niemczuk – założyciel Zamojskiego Stowarzyszenia, piastujący funkcję jego prezesa przez 15 lat. Srebrne odznakę otrzymali: Krzysztof Niedzielski, Edward Wasil, Bogdan Kniaź, Zbigniew Mnich, Janusz Rak. Brązowe odznaki otrzymali: Andrzej Boć, Roman Mnich, Jerzy Kardasz, Piotr Ząbek, Andrzej Dziwura, Tadeusz Farion, Zygmunt Ziomko. Najmłodsi  hodowcy Zamojskiego Stowarzyszenia, chłopcy Jan i Marcin Mnich otrzymali puchar ufundowany przez Kierownika Zespołu Doradztwa Rolniczego Ryszarda Borowskiego, za kolekcje w rasie. Wręczono także legitymacje nowym członkom Zamojskiego Stowarzyszenia. Wystawie towarzyszyła giełda.

Magda Misztal