Stypendia dla uzdolnionych uczniów

1040

Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. rozpocznie się drugi nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach ostatniej edycji projektu „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013 – 2015”.
Celem projektu jest finansowe wsparcie młodych, zdolnych uczniów, mieszkańców Lubelszczyzny, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny. Program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Województwa Lubelskiego, realizowany jest przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
Nabór wniosków o przyznanie stypendium planowany jest w terminie od 27 czerwca do 16 września 2014 r. Program skierowany jest do wszystkich szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy w roku szkolnym 2014/2015 rozpoczną lub będą kontynuować naukę w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program zakłada udzielenie pomocy stypendialnej 400 najzdolniejszym uczniom, w okresie od 1.09.2014 r. do 30.06.2015 r., w kwocie 400 zł miesięcznie, które spełnią wymagane Regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Szczegółowe informacje (regulamin, wymagana dokumentacja itp.) znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu ul. Lubomelska 1-3, piętro III, pok. 312C, tel. (81) 44 16 716 lub (81) 44 16 709.