Rajd rowerowy

1587

10 sierpnia 2014r. odbył się, organizowany przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „1520”, VI Rajd Rowerowy „SUSEŁ 2014”. Patronat nad rajdem objęła Pani Prezes Zarządu LHS Grażyna Kuś, Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Pan Piotr Dołba. Trasa rajdu przebiegała po „Ścieżce Rowerowej Gminy Zamość”. Na placu przy świetlicy w Skokówce o godz. 9:00 stawiły się na starcie 72 osoby w tym pracownicy LHS z rodzinami, mieszkańcy Gminy Zamość, Krasnegostawu, Poznania, Bielsko Białej, Ukrainy i Anglii. Po krótkim powitaniu przez Prezesa Klubu HDK Zbigniewa Pietrynko, uczestnicy wyruszyli pod eskortą Policji z Komendy Miejskiej w Zamościu. Trasa wiodła przez: Zwódne, Pniówek, Białowolę, Lipsko, kaplicę św. Romana, Zarzecze, Wólkę Wieprzecką, Skaraszów, Wychody, Hubale aż do mety rajdu w miejscowości Mokre. Uczestnicy pokonali trasę liczącą ponad 40 km. Na trasie rowerowej przewodnicy opowiadali o mijanych obiektach i ciekawych miejscach. Miłą niespodzianką dla uczestników rajdu było otwarcie wystawy prac dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy wiejskiej w Skaraszowie, której tematem było honorowe krwiodawstwo. Dwanaście prac zostało nagrodzonych brawami i nagrodami ufundowanymi przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz Zarząd LHS. W miejscowości Skaraszów zostało zorganizowane ognisko oraz odbyły się zabawy rekreacyjno – sportowe wraz z konkursami. Laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez LHS, Punkt Krwiodawstwa w Zamościu oraz Komisję Zakładową NSZZ Solidarność PKP LHS.
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali, znaczki rajdowe, piękne foldery promujące Gminę Zamość jak również Certyfikat Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość ze statuetką susła perełkowanego.
Rajd zakończył się na mecie w Mokrem, gdzie odbywał się festyn rodzinny „Dbajmy o zdrowie”.
Klub Honorowych Dawców Krwi „1520” działający przy PKP LHS sp z o.o. w Zamościu dziękuje wszystkim za udział w rajdzie. Uczestnicy rajdu dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia VI Rajdu Rowerowego „Suseł 2014”.

Źródło: Klub HDK”„1520” przy PKP LHS sp z o.o.