„Krwawa” niedziela w Mokrem

1610

Aż 16,650 litrów krwi udało się zebrać podczas III edycji akcji krwiodawczej „KREWkie LATO”, która już po raz drugi, tym razem 10 sierpnia, odbyła się w budynku świetlicy przy siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Zamość w Mokrem. Akcja była częścią festynu rodzinnego „Dbajmy o zdrowie”.
Akcja ubiegłoroczna (11 sierpnia 2013 r.) to oddanych ponad 25 litrów życiodajnego płynu: 57 zarejestrowanych osób, w tym 28 Strażaków z OSP z terenu Gminy Zamość.
Na tegoroczny apel Stowarzyszenia „Klub HDK PCK przy UG Zamość”, Samorządu Gminy Zamość, ZG Związku OSP RP w Zamościu a także RCKiK Lublin o/ Zamość odpowiedziało 49 osób. W gronie tym znalazło się 11 Pań, krew oddawali chętnie także strażacy z jednostek OSP Gminy Zamość, samorządowcy. W sumie zakwalifikowanych pozytywnie zostało 37 osób. Każdy z krwiodawców mógł liczyć na upominek oraz wziąć udział w loterii fantowej. Warunkiem było oddanie 450 ml cennych kropel, a następnie wypełnienie kuponu konkursowego. Komisja konkursowa, po zakończeniu akcji, przystąpiła do losowania nagród. Szczęście uśmiechnęło się do: Rafała Dobromilskiego – Zawada, Malwiny Skroban – Wólka Wieprzecka, Henryka Oszusta – Wysokie, Rafała Smyka – Lipsko-Polesie, Edwarda Artymiaka – Wólka Wieprzecka, Jarosława Sobonia – Mokre, Dariusza Fusiary – Mokre, Piotra Kimaka – Kosobudy, Daniela Malinowskiego – Mokre, Małgorzaty Węgrzyn – Sitaniec-Wolica, Tomasza Nowosada – Zamość, Romana Lupy – Białowola. Wszystkie nagrody i upominki zostały sfinansowane z budżetu Gminy Zamość.
To była druga i ostatnia akcja zorganizowana w tym roku przez Stowarzyszenie „Klub HDK PCK przy UG Zamość” i Samorząd Gminy Zamość. Podczas pierwszej akcji, która miała miejsce w Zawadzie, w dniu 1 czerwca podczas festynu rodzinnego, udało się zebrać 22 litry cennej krwi: na 59 zarejestrowanych osób, krew oddało 49 z czego 45 stanowili Druhowie z Jednostek OSP Gminy Zamość.
Podsumowując, łącznie w czasie trwania plenerowych akcji krwiodawczych na terenie Gminy Zamość (Zawada i Mokre) zebrano 38,65 litrów krwi. To wspaniały wynik!
Z tego miejsca Zarząd Stowarzyszenia gorąco i serdecznie dziękuje wszystkim tym, którzy pomagali w organizacji w/w akcji i brali w nich czynny udział. Cieszące się niemałym zainteresowaniem akcje na stałe zostały wpisane do kalendarza imprez gminnych: będzie to zawsze I niedziela czerwca i II niedziela sierpnia. Proszę śledzić kalendarz imprez gminnych na rok 2015, a na pewno spotkamy się podczas jednej z nich.

Zarząd Stowarzyszenia
„Klub HDK PCK przy UG Zamość”