Już nie maluchy tylko uczniowie!

943

To było prawdziwe święto dla pierwszoklasistów i ich rodziców Szkoły Podstawowej w Białowoli. Dnia 22.10.2014r. w Szkole Podstawowej w Białowoli odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I. Do uroczystości Ślubowania pierwszaki przygotowały się pod okiem wychowawczyni Pani Anny Flis. Dzieci uczyły się piosenek, wierszy, poznały prawa i obowiązki ucznia.
Odświętne stroje wszystkich dzieci wskazywały na to, że wydarzy się coś szczególnego. To pierwszoklasiści zaprosili swoich nauczycieli, rodziców i szkolnych kolegów, aby stali się świadkami ważnego w ich życiu wydarzenia. Na początek Pani Dyrektor Bożena Radlińska skierowała do uczniów ciepłe słowa, witając ich wśród braci uczniowskiej. Następnie uczniowie zaprezentowali przygotowaną część artystyczną. Uroczystość była piękna i wzruszająca. Rodzice oklaskiwali swoje pociechy gromkimi brawami. Tego dnia uczniowie klasy pierwszej ślubowali na sztandar szkoły, że będą kochać swoją Ojczyznę, szanować rodziców i nauczycieli, uczyć się pilnie i bawić się zgodnie. Pani dyrektor pasowała każdego pierwszaka dużym piórem, a następnie wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy, książki i legitymacje szkolne. Dzieci ucieszyły się także z upominków przygotowanych przez rodziców.
Jesteśmy przekonani, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.

Anna Flis