Gminny Konkurs Interdyscyplinarny

1611

Cztery trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych z Białowoli, Borowiny Sitanieckiej, Sitańca i Wysokiego wzięły udział w I Gminnym Konkursie Interdyscyplinarnym pt. „Fauna i flora Gminy Zamość”, który odbył się 15 maja w Zespole Szkół w Wysokiem. Konkurs adresowany był do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych, a jego celem była nauka zdrowej rywalizacji oraz wykazanie się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas nauki i dodatkowej lektury publikacji dotyczących (promujących) Gminę Zamość.
Konkurs miał nietypową formułę, gdyż zadaniem zespołów było rozwiązanie trzynastu zadań, przygotowanych przez nauczycieli różnych przedmiotów, których tematyka dotyczyła głównie przyrody naszej Gminy. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z języka polskiego, przyrody, matematyki, historii, techniki, muzyki, języka angielskiego oraz umiejętnościami praktycznymi, np. bezbłędnym przewiezieniem rowerem żaby do gniazda bocianów. Dodatkowym utrudnieniem dla zespołów była konieczność odnalezienia poszczególnych stanowisk, gdzie znajdowały się kolejne zadania. Za poprawne rozwiązanie każdego zadania drużyna uzyskiwała 5 punktów. Dodatkowe punkty przyznano za ciekawe i pomysłowe prace plastyczne wykonane przez poszczególne zespoły. Z prac powstała wystawa konkursowa. Przy okazji konkurencji Goście poznali prawie stuletni budynek szkoły w Wysokiem.
Rywalizacja była wyrównana, dlatego wszyscy zajęli miejsca na podium. Wyniki konkursu: I miejsce zajęła drużyna ze SP w Białowoli – 63 p., II miejsce – SP w Borowinie Sitanieckiej oraz SP w Wysokiem – 55 p., III miejsce SP w Sitańcu – 53 p.
Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody indywidualne oraz nagrodę dla szkoły, które zakupiono z funduszy gminnych. Dyplomy i nagrody wręczyli Z-ca Wójta Gminy Zamość Pan Konrad Dziuba oraz Dyrektor ZS w Wysokiem Pan Aleksander Sagan.
Dziękujemy przybyłym drużynom i ich opiekunom za udział w konkursie i zapraszamy za rok. Mamy nadzieję na większą frekwencję szkół z terenu naszej gminy. Podziękowania składamy również młodzieży Gimnazjum w Wysokiem, która tak licznie zaangażowała się w sprawny przebieg konkursowych zmagań.

Organizatorzy: Nauczyciele Zespołu Szkół w Wysokiem