Film jest w nas, my jesteśmy w filmie

931

Od kilku lat film i media pełnią rolę wychowawczą. Aby jednak dobrze i rozsądnie nam służyły, trzeba je rozumieć. Naprzeciw tym potrzebom wyszła uczniom szkoła. ZS w Płoskiem, bo tu dzieje się akcja całego zamieszania, zaproponował uczniom nowy sposób poznawania świata mediów. Od września w szkole prowadzone są zajęcia i spotkania filmowe. Już w marcu wzięliśmy udział w warsztatach telewizyjnych zaproponowanych przez dyrekcję zamojskiego kina Stylowy podczas międzynarodowej imprezy Sacrofilm. Tam w teorii mogliśmy się dowiedzieć jak wygląda praca ekipy filmowej i tego, jak powstaje reportaż czy film. Czas na praktykę przyszedł już w kwietniu – ekipa TVP przyjechała do naszej szkoły i zaangażowała nas jako aktorów do emitowanego w całej Polsce reportażu. Zabawa była przednia, choć i pracy niemało.

Joanna Wałczuk-Piech