Ekologiczne sukcesy uczniów z Kalinowic

1180

Uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach w roku szkolnym 2013/14 zajmowali się problematyką ekologiczną. Realizowali zadania Ogólnopolskiego konkursu „Aktywni dla klimatu”. W konkursie zajęli VI miejsce w Polsce. Realizacja zadań nie byłaby możliwa bez wsparcia mieszkańców Gminy Zamość, którzy pomogli w zbiórce elektroodpadów, za co uczniowie składają serdeczne podziękowania.
W kwietniu uczniowie klasy VI przesłali na VI edycję konkursu „Lubelszczyzna moja Mała Ojczyzna. Eko-instytucje Lubelszczyzny” gazetkę w której opisali działania, które realizują w szkole we współpracy z instytucjami ekologicznymi z województwa lubelskiego. Konkurs odbywał się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, a wzięli w nim udział uczniowie z województwa lubelskiego. Gazetka wykonana przez uczniów: Izabelę Koszel, Szymona Lupę, Wiktorię Skowron zajęła I miejsce. Warto wspomnieć, ze w poprzednich edycjach zajmowaliśmy II lub III miejsce.