Dają nadzieję innym

1391

22 listopada 2014r. rozpoczęły się obchody „Dni Honorowych Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża”.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 27 października 2014r. nadał – 187 Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi – wolontariuszom Polskiego Czerwonego Krzyża Odznaczenia – Krzyże Zasługi.
Prezydent nadał odznaczenia z inicjatywy Ministra Zdrowia na wniosek Polskiego Czerwonego Krzyża. Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. W tym przypadku odznaczenia zostały nadane krwiodawcom w uznaniu wybitnych ponadlokalnych i wieloletnich zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej i efektywnej działalności na rzecz honorowego rozwoju krwiodawstwa.
Aktu odznaczenia z upoważnienia Prezydenta Rzeczypospolitej dokonują Wojewodowie na uroczystościach organizowanych przez Oddziały Polskiego Czerwonego Krzyża.
W dniu 22 listopada br. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi.
Spotkanie rozpoczął i zebranych powitał Jerzy Bisek Prezes Zarządu Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń dla Zasłużonych Honorowych Krwiodawców.
„Brązowy Krzyż Zasługi” otrzymał wieloletni honorowy dawca krwi – Tomasz Bosiak, który oddał ponad 40 l krwi. Tomasz Bosiak aktywnie włącza się w promowanie idei krwiodawstwa a także organizowanie zbiorowych akcji oddawania krwi do udziału w których zachęca Druhów Strażaków.
Od 2012r. pełni funkcję skarbnika w Zarządzie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość.

Bożena Kozioł