Powietrze Wokół Nas

1065

W roku szkolnym 2013/2014 oddział przedszkolny dzieci 5-6 letnich Szkoły Podstawowej w Pniówku przystąpił do V edycji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”. Program został zainicjowany przez Główny Inspektorat Sanitarny i ma on na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich tytoń oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspansją na dym tytoniowy.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie świadomości rodziców na
 • temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci, a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej.
 • Podniesienie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspansję dymu tytoniowego.
 • Podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji.
 • Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 • Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Program składał się z pięciu zajęć, które skoncentrowane były na pobudzeniu oraz stymulacji różnych form aktywności dziecka: zabawy twórczej, tematycznej, grupowej, konstrukcyjnej.

Odbyły się następujące zajęcia:

 • Wycieczka po najbliższej okolicy – obserwacja różnych dymów
 • Co i dlaczego dymi? – prezentacja multimedialna
 • Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 • Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 • Jak unikać dymu papierosowego?

Poza tym dzieci odwiedziły Państwową Straż Pożarną w Zamościu, gdzie poznały ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka, który gasząc pożary, narażony jest na wdychanie różnych dymów.

Koordynator programu – Wiesława Gawlik