Bocian Bazyl z Borowiny

1014

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej zdobyła I miejsce w III edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 lat” za projekt pt. „Bocian Bazyl z Borowiny”. Nagrodzony projekt został zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego.
W dniu 17 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie odbyła się Wojewódzka Gala Finałowa III edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Mam 6 lat”, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Spotkanie otworzyła Pani Anna Szczepińska, wicekurator Kuratorium Oświaty w Lublinie, która bardzo serdecznie powitała wszystkich uczestników Gali – rodziców, uczniów, dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół, przedstawicieli władz wojewódzkich i przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Rada Rodziców przedstawiła w formie prezentacji opracowany i nagrodzony projekt, natomiast uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły zaśpiewali piosenkę. Nasi mali bohaterowie swoim występem podbili serca wszystkich uczestników Gali.
Rada Rodziców odebrała liczne podziękowania i gratulacje, m.in. od Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza za promowanie inicjatyw podejmowanych przez szkołę we współpracy z rodzicami, w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych.
Szkoła Podstawowa im ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej otrzymała również tablicę „Szkoła przyjazna sześciolatkom”. Jesteśmy, jak dotąd, jedyną szkołą w gminie Zamość i powiecie zamojskim z takim wyróżnieniem.
Na jednym ze spotkań dyrektor szkoły Krystyna Ptak zaproponowała Radzie Rodziców udział w konkursie Ministra Edukacji Narodowej „Mam 6 Lat”, zwracając uwagę na szereg działań i przedsięwzięć szkoły w zakresie zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznych warunków edukacji. Rada Rodziców, działająca bardzo aktywnie w szkole, chętnie podjęła się nowego wyzwania i opracowała projekt w formie książeczki pt. „Bocian Bazyl z Borowiny”. Historia o bocianku Bazylu została wymyślona po to, aby złagodzić okres adaptacyjny dzieci sześcioletnich w pierwszej klasie. Bohaterami książeczki są uczniowie klasy pierwszej, a miejsce akcji, to aktywność i wydarzenia naszej szkoły. Autorami ilustracji są uczniowie pierwszej klasy i rodzice. Książeczka o bocianie Bazylu jest dostępna na stronie internetowej www.spborowina.pl. Można ją obejrzeć w formie prezentacji i przy okazji posłuchać piosenki o bocianku Bazylu, nagranej przez pierwszoklasistów naszej szkoły.
Składamy podziękowania dla Rady Rodziców: Przewodniczącej Pani Alicji Pogorzelskiej, Pani Stefanie Bogaerts, zastępcy przewodniczącej: Pani Edycie Brodziak, sekretarz: Pani Joannie Szala, skarbnik: Pani Małgorzacie Szymonik, Pani Beacie Wojdzie, Pani Renacie Diadia i wszystkim rodzicom angażującym się w życie naszej szkoły.
Dziękujemy za znaczący wkład pracy i zaangażowanie w organizację funkcjonowania naszej szkoły oraz wszelką okazywaną naszym uczniom, wychowawcom pomoc i życzliwość.
Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Zamość za pokrycie kosztów przejazdu na Galę i poczęstunku dla dzieci i opiekunów.

Krystyna Ptak – dyrektor szkoły