Atmosferę chronimy śmieci nie palimy

983

21 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, w ramach realizacji projektu ekologicznego „Atmosferę chronimy – śmieci nie palimy”, odbyła się manifestacja ekologiczna z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców naszej szkoły oraz sołtysa wsi Borowina Sitaniecka Michała Budzyńskiego. Projekt jest współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urząd Gminy w Zamościu.
Uczniowie z pomocą nauczycieli przygotowali transparenty z hasłami nawołującymi do niepalenia śmieci w gospodarstwach domowych. Ulicami miejscowości odbył się przemarsz, mający na celu zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na ten problem. W czasie manifestacji zostały rozdane zaproszenia dla mieszkańców na zebranie, które odbyło się 30 marca 2014 r. w SP im. Ks. J. Twardowskiego w Borownie Sitanieckiej. W zebraniu wziął udział Wójt Gminy Zamość p. Ryszard Gliwiński. Zebranie było adresowane do mieszkańców wsi Borowina Sitaniecka, Łapiguz i Kol. Sitaniec. Podczas niedzielnego spotkania odbyła się prelekcja związana z paleniem śmieci i jego konsekwencjami. Prelekcję poprowadził Marcin Andrzejewski doktorant Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu, Zakład Biochemii i Chemii Środowiskowej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Ulotki oraz plakaty informujące o zebraniu zostały wręczone sołtysowi sołectwa Borowina Sitaniecka, Michałowi Budzyńskiemu, z prośbą o wyeksponowanie na tablicy informacyjnej i przekazanie innym sołtysom. Uczestnikom zebrania zostanły rozdane foldery z informacjami i konsekwencjach spalania śmieci.
Składamy na ręce Komendanta podziękowania dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Zamościu za sprawne kierowanie ruchem i zabezpieczenie manifestacji.

Krystyna Ptak dyrektor szkoły