Suseł 2013

1768

28 lipca 2013 r. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „1520” był organizatorem V Jubileuszowego Rajdu Rowerowego „SUSEŁ 2013”. Patronat nad rajdem objęła Pani Prezes Zarządu LHS Grażyna Kuś, Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Pan Piotr Dołba. Trasa rajdu przebiegała po „Ścieżce Rowerowej Gminy Zamość”. Na placu przy świetlicy w Skokówce o godz. 10:00 stawiło się na starcie 58 osób, w tym pracownicy LHS z rodzinami, mieszkańcy Gminy Zamość krwiodawcy. Po krótkim powitaniu przez Prezesa Klubu HDK oraz Wójta Gminy Zamość peleton ruszył pod eskortą Policji Komendy Miejskiej w Zamościu. Trasa wiodła przez Zwódne, Pniówek, Białowolę, Lipsko, kaplicę św Romana, Zarzecze, Wólkę Wieprzecką, Skaraszów, Wychody, Hubale, aż do mety rajdu w miejscowości Mokre. Uczestnicy pokonali trasę liczącą ponad 40 km. Na trasie rowerowej przewodnicy opowiadali o mijanych obiektach i ciekawych miejscach. W miejscowości Wólka Wieprzecka zostało zorganizowane ognisko oraz odbyły się zabawy rekreacyjno – sportowe wraz z konkursami. Nad bezpiecznym przebiegiem rajdu czuwał lekarz medycyny Jerzy Szaruga. Na mecie przywitał nas Pan Wójt, wręczając uczestnikom rajdu statuetki susła perełkowanego oraz certyfikaty Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość, przy czym zaprosił wszystkich uczestników rajdu na bardzo smaczny bigos. Klub Honorowych Dawców Krwi „1520” działający przy PKP LHS sp z o.o. w Zamościu dziękuje wszystkim za uczestnictwo oraz pomoc przy przeprowadzeniu rajdu.