Jubileusz 90–lecia OSP Mokre

1813

Od dziewięćdziesięciu lat gaszą pożary kosztem własnego zdrowia i życia. Z poświęceniem i ofiarnością służą mieszkańcom naszej Gminy i Powiatu Zamojskiego. W niedzielę, 28 lipca br. druhowie z OSP Mokre obchodzili 90. urodziny swojej jednostki, której nadano nowy sztandar, a strażakom wręczono odznaczenia. Nie zabrakło również atrakcji, pod postacią festynu rodzinnego „Dzień Susła”.
Przypomnijmy: Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrem powstała w okresie międzywojennym, a dokładnie w 1923 roku. Na pierwszym Sztandarze, jaki Strażacy z Mokrego otrzymali od Społeczeństwa w dowód uznania za działalność i poświęcenie widnieje rok 1928. Inicjatorem założenia Jednostki był Jan Skrzypiela, a jej pierwszym prezesem został wybrany Wacław Lipczyński, natomiast naczelnikiem Jan Łyś. Obecnie jednostka liczy 60 druhów, w tym 3 kobiety i 3 Członków Honorowych. Prezesem OSP Mokre jest Henryk Kucharski, a Naczelnikiem Mirosław Soboń.
W niedzielę, 28 lipca br., druhowie z OSP Mokre świętowali 90-lecie powstania jednostki. Strażacy, krokiem defiladowym, w otoczeniu pocztów sztandarowych, przemaszerowali spod remizy na plac przed miejscową szkołą. Druhom towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Białowoli.
Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków, sprawowaną przez ks. Adama Firosza oraz ks. dr Witolda Słotwińskiego, proboszcza Parafii Katedralnej w Zamościu. Ks. Prałat w swoim kazaniu zwrócił uwagę na poświęcenie, z jakim strażacy podchodzą do pracy na rzecz lokalnej społeczności i ich ofiarę, nierzadko w postaci zdrowia oraz życia. O oprawę muzyczną nabożeństwa zadbał zespół Ale Cantare z Płoskiego.
Następnie duchowny poświęcił nowy sztandar OSP Mokre, którego wykonawcą jest Marta Hołys-Wolska, a fundatorem Społeczeństwo Sołectwa Mokre. Na jego awersie, na czerwonym tle widnieje znak Związku OSP RP, a na rewersie postać św. Floriana, patrona strażaków. Towarzyszy jej napis Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrem oraz daty powstania jednostki oraz nadania sztandaru.
W czasie mszy Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mokrego, przekazały swoim strażakom ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Tarcza zawiśnie w jednym z wozów bojowych, należących do druhów z OSP Mokre.
Po mszy świętej odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru OSP Mokre. Z rąk przedstawicieli fundatorów – Ireny Kucharskiej, Danuty Łyś i Teodora Kłonicy, a później Mariana Starownika, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie, sztandar w imieniu jednostki przyjął Henryk Kucharski, jej prezes. Następnie dowódca przekazał chorągiew strażakom z Mokrego. Poczet sztandarowy utworzyli: Druh Mirosław Soboń – Naczelnik OSP Mokre, Druh Artur Sowa oraz Druh Bernard Bulak.
Później uczestnicy obchodów – Strażacy, Samorządowcy, Duchowni i Mieszkańcy Sołectwa Mokre, wbili gwoździe w drzewiec sztandaru. Po ceremoniale każdy z nich wpisał się do kroniki pamiątkowej.
Nie mogło zabraknąć również odznaczeń dla strażaków. Na ich mundury powędrowały złote, srebrne i brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, odznaki Strażak Wzorowy oraz Za wysługę lat. Wręczyli je: Druh Marian Starownik, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Wicewojewoda Lubelski, Druh Kazimierz Mielnicki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zamościu Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego, płk. Mieczysław Skiba Honorowy Obywatel Zamość i Ryszard Gliwiński Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu, Wójt Gminy Zamość.
W imieniu Druhów Strażaków, odznaczonych i wyróżnionych w dniu jubileuszu, podziękowania złożył Druh Mieczysław Edelman. Strażacy uhonorowali zaproszonych gości pamiątkowymi statuetkami i albumami o papieżu Franciszku.
Strażacki jubileusz zakończyły przemówienia zaproszonych gości – Mariana Starownika, Mariana Jaworskiego Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego, mł. bryg. Jacka Sobczyńskiego Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu, płk Mieczysława Skiby, Ryszarda Gliwińskiego oraz Henryka Kucharskiego.
Po uroczystościach na pobliskim, boisku śródleśnym, na uczestników strażackiego jubileuszu czekał festyn rodzinny „Dzień Susła”. Grupa teatralna Mieszkanek Mokrego pod nazwą „Bez Maski” zaprezentowała z okazji jubileuszu strażaków specjalny program sceniczny opracowany przez Marię Duławską.
W programie znalazły się m.in.: koncerty Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola, zespołu Ale Cantare, zabawy i konkursy dla dzieci oraz warsztaty. Strażacki poczęstunek przygotowały Panie z KGW w Mokrem, a o kondycję fizyczną uczestników festynu zadbali członkowie STS Gryf Gmina Zamość.
Boisko śródleśne odwiedzili również uczestnicy V Rajdu Rowerowego Suseł 2013, organizowanego przez Klubu Honorowych Dawców Krwi „1520” przy PKP LHS w Zamościu. Każdy z nich otrzymał dyplom i figurkę susła – jej turystycznego symbolu.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. lubelskiego Uchwałą Nr 2/2012 z dnia 20 marca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 3/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. nadało:

„Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
Zieliński Izydor s. Jana
Jamroż Jan s. Andrzeja
Soboń Mirosław s. Tadeusza
Gała Stanisław s. Józefa
Łyś Janusz s Mariana
Edelman Mieczysław s. Józefa
Jamroż Piotr s. Jana

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. lubelskiego Uchwałą Nr 2/2012 z dnia 20 marca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 3/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. nadało:

„Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”:
Łyś Marian s. Jana
Goździuk Jerzy s. Feliksa
Zieliński Julian s. Franciszka
Jamroż Andrzej s. Jana
Malinowski Robert s. Teofila

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego woj. lubelskiego Uchwałą Nr 2/2012 z dnia 20 marca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 3/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. nadało:

„Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
Kucharski Aleksander s. Krzysztofa – OSP Mokre
Siemko Edmund s. Tomasza – OSP Mokre
Łowicki Piotr s. Mariana    – OSP Mokre
Fusiara Dariusz s. Zbigniewa – OSP Mokre
Todys Andrzej s. Mirosława – OSP Mokre
Kuźniewski Roman s. Kazimierza    – OSP Mokre
Kuźniarz Eugeniusz s. Stanisława    – OSP Mokre
Piotrowski Sylwester s. Jana – OSP Mokre
Wójcik Krzysztof s. Jana    – OSP Mokre
Edelman Andrzej s. Mieczysława    – OSP Mokre
Mnich Tadeusz s. Jana – OSP Mokre
Fusiara Jerzy s. Zbigniewa – OSP Mokre
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Zamościu Uchwałą z dnia 12 marca 2012 roku oraz Uchwałą Nr 2/2013r. z dnia 6 kwietnia 2013 r. nadało:

„Odznakę STRAŻAK WZOROWY”:
Bondyra Przemysław s. Wiesława    – OSP Mokre
Goździuk Kamil s. Jerzego – OSP Mokre
Dobromilski Grzegorz s. Mariana – OSP Mokre
Sowa Artur s. Wiesława    – OSP Mokre
Bondyra Paweł s. Andrzeja – OSP Mokre
Bondyra Tomasz s. Wiesława – OSP Mokre

Uchwała Nr 4/2013 Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie nadania odznak „Za Wysługę Lat” dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrem

UCHWAŁA  Nr 4/2013 Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu  z dnia 28 stycznia 2013 roku
w sprawie nadania odznak „Za Wysługę Lat” dla członków  Ochotniczej Straży Pożarnej w MOKREM
Zgodnie ze Statutem ZOSP RP oraz Regulaminem Odznaczeń Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu przyznaje n/w Odznaki dla:

Kowalski Tadeusz        – 65
Łyś Marian            – 50
Zieliński Izydor            – 45
Wróblewska Halina        – 45
Kucharski Henryk        – 40
Mnich Tadeusz            – 40
Rypulak Teresa            – 40
Jamroż Jan            – 40
Edelman Mieczysław        – 35
Zieliński Julian            – 35
Bondyra Wiesław        – 35
Lis Seweryn            – 35
Bekier Jan            – 35
Bondyra Andrzej        – 35
Bekier Stanisław        – 35
Cybulski Bonifacy        – 35
Goździuk Jerzy            – 35
Łyś Jan            – 30
Zieliński Piotr            – 30
Milczuk Wiesław        – 30
Fusiara Jerzy            – 30
Kozina Zdzisław        – 25
Fusiara Dariusz            – 25
Mazurkiewicz Jacek        – 25
Jamroż Piotr            – 25
Jamroż Andrzej            – 25
Soboń Mirosław        – 25
Kucharski Aleksander        – 25
Malinowski Robert        – 20
Siemko Edmund        – 20
Łyś Janusz            – 15
Bulak Bernard            – 15
Kuźniewski Roman        – 15
Zieliński Wojciech        – 15
Edelman Andrzej        – 15
Piotrowski Sylwester        – 10
Siemko Anna            – 10
Kuźniarz Eugeniusz        – 10
Todys Andrzej            – 10
Malinowski Kazimierz        – 10
Malinowski Tomasz        – 10
Zieliński Sławomir        – 10
Goździuk Marcin        – 10
Kozyra Łukasz            – 10
Łowicki Piotr            – 10
Dobromilski Grzegorz        – 5
Bondyra Przemysław        – 5
Basaj Jacek            – 5
Bondyra Paweł            – 5
Goździuk Kamil        – 5
Mazurkiewicz Mateusz        – 5
Soboń Jarosław            – 5
Sowa Artur            – 5
Wójcik Krzysztof        – 5
Bondyra Tomasz        – 5

Tekst: Paweł Kułaj
Zdjęcia: Jerzy Cabaj